Projekt nr 249 i Projekt nr 690

Projekt nr 249    (próg kwotowy do 750 tys. zł)

 

Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Szkoły Podstawowej Nr 50 przy ul. Czeskiej, na osiedlu Karłowice – Różanka.

 

Posiadanie funkcjonalnego boiska sportowego jest wielkim marzeniem zarówno uczniów jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 50, która jest znana we Wrocławiu z wysokiego poziomu nauczania oraz osiągania dużych sukcesów sportowych. Do SP Nr 50 uczęszcza ponad 900 dzieci.

 

 

Projekt nr 690    (próg kwotowy do 250 tys. zł) 

Uporządkowanie terenu i budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński (obręb geodezyjny Różanka, osiedle Karłowice – Różanka). Etap I.

 

Poprawa infrastruktury parkingowej na Osiedlu Karłowice – Różanka jest istotnym aspektem dla mieszkańców tej części Wrocławia, którzy napotykają ogromne trudności ze znalezieniem miejsc parkingowych. Liczba ogólnodostępnych miejsc parkingowych jest nieadekwatna do ilości mieszkańców.