Tramwaje wróciły na pętlę „Karłowice” przy ulicy Zawalnej!

Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla, tramwaje wróciły na pętlę „Karłowice” przy Zawalnej! Została również otwarta ulica.

Niestety poza torowiskiem nie są planowane odnowienia chodników oraz okalających murków. Również nie zanosi się obecnie na odnowienie okolicznej zieleni.

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia udzieliło nam następującej informacji:

„Mamy na uwadze wiele potrzeb zgłaszanych przez wszystkie rady osiedli. W tym rejonie najpilniejszą potrzebą było wybudowanie ścieżki rowerowej w połączeniu z modernizacją chodnika (co zostało wykonane na początku minionego roku), oraz remont torowiska na pętli. To nie wyklucza w przyszłości realizacji innych inwestycji w okolicy, ale wymaga to zgromadzenia w budżecie środków finansowych. Pandemia wstrzymała jednak prace na planami WPI na najbliższą dekadę, a bez aktualizacji popandemicznego budżetu na kolejne lata nie możemy ich wznowić.”