PROJEKT 291 „Jasne i bezpieczne przejście” – wykonanie oświetlenia utwardzenia alejek – kontynuacja

  • CZAS GŁOSOWANIA:

20 września – 7 października 2019 roku,

Projekt ponadosiedlowy.

Głosowanie odbywa się elektronicznie na www.wroclaw.pl/wbo i papierowo tylko w punktach do głosowania.

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku, łącznie z dziećmi posiadającymi PESEL.  Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Można wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Prosimy o Głos we wspólnej sprawie!!!