WBO 2019 – BRODZIK OD NOWA – WYGRANA!

Z przyjemnością przekazujemy informację, że karłowicki projekt WBO nr 282 – BRODZIK odNOWA, którego jesteśmy patronem i aktywnie wspieramy, znalazł się pośród 20 zwycięskich projektów (z 235 projektów) w ogólnomiejskim głosowaniu i został wybrany do realizacji.

Jest to z pewnością olbrzymi sukces wszystkich osób, które aktywnie działały na rzecz stworzenia i promocji projektu a szczególnie:
– Barbary Pokorny Liderka Projektu
– Grażyny Bronickiej Stowarzyszenie Nasze Osiedle
– Piotra Duszeńko i całej drużyny Brodzik Team
– Łukasza Komara, Pawła Sokołowskiego, Igora Sroki, Bernarda Kamińskiego Klub Hokejowy WATACHA 71
– Marcina Janiszewskiego Kosynierzy Wrocław
– Łukasza Szczypiora Bike Polo Wrocław
– Magdy Nowak-Kulig Vratislavia MadChix Roller Squad
jak również wszystkich mieszkańców, którzy aktywnie działali, poświęcili swój prywatny czas, poparli i zagłosowali na ten projekt.

BRODZIK odNOWA jest ostatnim etapem rewitalizacji karłowickiego „Brodzika”, który jest symbolem pasji mieszkańców Karłowic do sportu, chęci tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych oraz seniorów, kreowaniu i dbałości o otoczenie, kultywowania tradycji, budowania wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego!

Na zdjęciu od prawej: Lider Projektu – Barbara Pokorny, Piotr Duszeńko, Grażyna Bronicka, Leszek Sekuła.

Członkowie Stowarzyszenia Nasze Osiedle od samego początku walczyli o zachowanie terenu jako miejsca rekreacji, blokując jego zabudowę, jak też m.in. zgłaszając i promując w WBO w 2015 roku – pierwszy projekt (Brodzik – Karłowickie Centrum Rekreacji).

Wspólne działanie, to również sukces równolegle promowanego projektu PONADOSIEDLOWEGO NR 307 – WROCŁAWSKIE ROLKOWISKO! GRATULUJEMY!

Aktywna niedziela! Event i zbieranie głosów pod stadionem!

OPIS PROJEKTU

Remont i rewaloryzacja zabytkowej niecki brodzika, która ma spełniać funkcje rekreacyjne oraz stać się miejscem spotkań mieszkańców Karłowic i okolic. Utrzymanie utrwalonej tradycji miejsca w przestrzeni społecznej i historycznej osiedla.
Wyrównanie dna, pokrycie nawierzchni warstwą betonu z dylatacjami dającymi charakter posadzki placu, bezpiecznej dla użytkowników, tłumiącej dźwięki.
Obudowanie obrzeża materiałem służącym jako ława do siedzenia oraz dodanie, poniżej, drugiego niższego obrzeża, w celu uzyskania układu amfiteatralnego.
Zbudowanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych itp.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren stworzony w l. 70. XX w. jako rekreacyjny z boiskiem, placem zabaw a przede wszystkim brodzikiem. Od lat w brodziku nie ma wody, ale teren przez mieszkańców jest z nim kojarzony. Miejsce ma znaczenie historyczne i sentymentalne, łącząc pokolenia mieszkańców. Chcemy przywrócić je do życia, nadając zachowanej niecce funkcje rekreacyjne i społeczne aby mieszkańcy mogli spotkać się na osiedlowej potańcówce, kinie letnim, wyprzedaży garażowej.
Istnieje projekt wyrównujący dawną nieckę z poziomem gruntu ale po rozmowach z mieszkańcami wiemy, że jest nieakceptowany. Nie odbyły się konsultacje społeczne projektu. Lepiej wykonać projekt akceptowany, zwieńczający dotychczasowe WBO, niż realizować koncepcję nie szanującą tradycji i lokalnej tożsamości.

GRUPA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

Beneficjentami projektu są wszystkie grupy wiekowe i społeczne mieszkańców osiedla oraz Gminy Wrocław.

SZACUNKOWA LICZBA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu to 10 tysięcy mieszkańców.

ELEMENTY PROJEKTU

1. wyczyszczenie dna, usunięcie roślinności, wyrównanie
2.wzmocnienie, wyczyszczenie obrzeża oraz uzupełnienie ubytków
3. obudowanie obrzeża materiałem służącym jako ława do siedzenia
4.dodanie poniżej obecnego obrzeża, drugiego, niższego, co na całej powierzchni brodzika stworzyłoby układ amfiteatralny
5.pokrycie istniejącej nawierzchni warstwą betonu z dylatacjami dającymi charakter posadzki placu, koniecznie mrozoodpornej, zapewniającej bezpieczeństwo dla osób tam poruszających się, wykonana nawierzchnia powinna być tłumiąca dźwięki.
6.zbudowanie dwóch zjazdów z lekkim nachyleniem dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych czy osób poruszających się na rowerach.
7.zachowanie jednostronnego spadku dna i wykonanie odwodnienia liniowego na jego końcu
8. urządzenie zieleni