GŁOSUJEMY do 07.10.2019 w WBO na Karłowicki BRODZIK odNOWA nr projektu 282

Głosujemy na karłowicki projekt WBO 282 – BRODZIK odNOWA.

Jest to ostatni etap rewitalizacji karłowickiego „Brodzika”, który jest symbolem pasji mieszkańców Karłowic do sportu, chęci tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych i seniorów, kreowaniu i dbałości o otoczenie, kultywowania tradycji, budowania wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego!

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.

Projekt wspierany jest przez kilku wrocławskich drużyn: koszykówka, hokej, lacrosse, bike polo, roller derby!

W związku z tym zachęcamy do głosowania na PROJEKT PONADOSIEDLOWY nr 307 – Wrocławskie Rolkowisko Wielofunkcyjne.

Poniżej przykład jak głosować:

OPIS PROJEKTU

Remont i rewaloryzacja zabytkowej niecki brodzika, która ma spełniać funkcje rekreacyjne oraz stać się miejscem spotkań mieszkańców Karłowic i okolic. Utrzymanie utrwalonej tradycji miejsca w przestrzeni społecznej i historycznej osiedla.
Wyrównanie dna, pokrycie nawierzchni warstwą betonu z dylatacjami dającymi charakter posadzki placu, bezpiecznej dla użytkowników, tłumiącej dźwięki.
Obudowanie obrzeża materiałem służącym jako ława do siedzenia oraz dodanie, poniżej, drugiego niższego obrzeża, w celu uzyskania układu amfiteatralnego.
Zbudowanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych itp.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Teren stworzony w l. 70. XX w. jako rekreacyjny z boiskiem, placem zabaw a przede wszystkim brodzikiem. Od lat w brodziku nie ma wody, ale teren przez mieszkańców jest z nim kojarzony. Miejsce ma znaczenie historyczne i sentymentalne, łącząc pokolenia mieszkańców. Chcemy przywrócić je do życia, nadając zachowanej niecce funkcje rekreacyjne i społeczne aby mieszkańcy mogli spotkać się na osiedlowej potańcówce, kinie letnim, wyprzedaży garażowej.
Istnieje projekt wyrównujący dawną nieckę z poziomem gruntu ale po rozmowach z mieszkańcami wiemy, że jest nieakceptowany. Nie odbyły się konsultacje społeczne projektu. Lepiej wykonać projekt akceptowany, zwieńczający dotychczasowe WBO, niż realizować koncepcję nie szanującą tradycji i lokalnej tożsamości.

GRUPA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

Beneficjentami projektu są wszystkie grupy wiekowe i społeczne mieszkańców osiedla oraz Gminy Wrocław.

SZACUNKOWA LICZBA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu to 10 tysięcy mieszkańców.

ELEMENTY PROJEKTU

1. wyczyszczenie dna, usunięcie roślinności, wyrównanie
2.wzmocnienie, wyczyszczenie obrzeża oraz uzupełnienie ubytków
3. obudowanie obrzeża materiałem służącym jako ława do siedzenia
4.dodanie poniżej obecnego obrzeża, drugiego, niższego, co na całej powierzchni brodzika stworzyłoby układ amfiteatralny
5.pokrycie istniejącej nawierzchni warstwą betonu z dylatacjami dającymi charakter posadzki placu, koniecznie mrozoodpornej, zapewniającej bezpieczeństwo dla osób tam poruszających się, wykonana nawierzchnia powinna być tłumiąca dźwięki.
6.zbudowanie dwóch zjazdów z lekkim nachyleniem dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych czy osób poruszających się na rowerach.
7.zachowanie jednostronnego spadku dna i wykonanie odwodnienia liniowego na jego końcu
8. urządzenie zieleni