Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych

header

 

 

 

 

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Studia I -go i II-go stopnia
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

tel. +48 71 375 52 00, +48 71 375 52 05, +48 71 375 52 03, +48 71 375 52 65
fax +48 71 326 10 11

Adres www: http://www.wns.uni.wroc.pl/

 

Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Kontakt:
Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
tel. +48 71 375 51 92
fax +48 71 326 10 11
sekretariat@wns.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Społecznych
Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studenci WNS stanowią liczną grupę wśród studentów uczelni, którzy za swoje osiągnięcia w nauce otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2008/2009 aż 25 studentów wydziału zostało uhonorowanych takim wyróżnieniem. Świadczy to o wysokim poziomie kształcenia, a także o zaangażowaniu i pasji studentów wydziału.

Główne kierunki badań

Badania naukowe w ramach Wydziału Nauk Społecznych prowadzone są przez instytuty i obejmują przede wszystkim badania w zakresie nauk politycznych, badania w zakresie polityki społecznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, badania w zakresie niemcoznawstwa i śląskoznawstwa, badania w zakresie socjologii empirycznej i teoretycznej, badania nad dyspozycyjnymi grupami społecznymi, badania antycznych i średniowiecznych źródeł kulturowej tożsamości europejskiej, badania źródeł filozofii chrześcijańskiej, nowożytnej, klasycznej niemieckiej i współczesnej, badania nad historią mistyki, ze szczególnym uwzględnieniem mistyki śląskiej, badania współczesnej filozofii politycznej i społecznej oraz współczesnych koncepcji etycznych i estetycznych, badania nad rachunkami zdaniowymi, metodami logicznymi, historią logiki, związkami logiki i filozofii oraz matematyki.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych, dziekanatu WNS oraz na stronach poszczególnych instytutów:

Instytut Politologii
Instytut Filozofii
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Międzynarodowych
Katedra Studiów Europejskich

Struktura:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych
Administracja ogólnowydziałowa Wydz. Nauk Społecznych
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Instytut Filozofii
Instytut Politologii
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Międzynarodowych
Katedra Logiki i Metodologii Nauk
Katedra Studiów Europejskich
Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii
Ośrodek Współpracy Polsko-Czesko-Słowackie
Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii