UWAGA! – do 18 lipca 2019 – termin składania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – dla rejonu Boya-Żeleńskiego / Orkana

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Tadeusza Boya – Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana we Wrocławiu, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje wnioski dotyczące przygotowywanego planu.

We wniosku należy podać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.

Wnioski należy składać do 18 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

Dzięki składanym wnioskom mieszkańcy mogą aktywnie wpływać na kształt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

 

 

 

View Fullscreen
View Fullscreen
View Fullscreen

 

Źródło: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJUrzędu Miejskiego Wrocławia