Ważne Telefony

 • URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
  Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
  tel. +48 71 777 77 77
 • KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

  Telefon alarmowy: 986

  SMS alarmowy – 608 302 302

  Adres:
  ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław
  REFERAT WYKROCZEŃ
  ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław
  tel. 71 347 16 37
  fax. 71 347 16 34
  godziny pracy: całą dobę

 

 • KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW PSIE POLEDYŻURNY KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW PSIE POLE; 71 340 46 05, 71 340 45 25

  Komendant

  Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole
  mł. insp. Jacek TABOŁ

  E-mail: jacek.tabol@wroclaw.wr.policja.gov.pl

  pl. Piłsudskiego 6/8; 51-152 Wrocław

  Sekretariat: TEL. 71 340 45 20

  Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:45-17:00


  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole
  podinsp. Arkadiusz PONIEWAŻ


  Naczelnik Wydziału Prewencji
  podinsp. Władysław KRZYŻANOWSKI 

  TEL. 71 340 38 01


  Naczelnik Wydziału Kryminalnego
  nadkom. Robert MACHERZYŃSKI

  TEL. 71 340 20 56

  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
  asp. sztab. Mariusz PĘDZIWIATR

  TEL. 71 340 46 20


  Kierownik Referatu ds. Nieletnich i Patologii
  asp. sztab. Beata NAWARA

  TEL. 71 340 35 22


  KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH

  st. asp. Sebastian KAMIŃSKI
  Telefon służbowy: 71 340 45 09, kom. 601 703 855

  Jednostka: KP WROCŁAW PSIE POLE – Rewir 
  Adres: 
  pl. Piłsudskiego 6/8; 51-151 Wrocław

 • Rada Osiedla Karłowice Różanka
  Telefon 71 372 70 08 – czynny w godzinach dyżurów
  ul. Bałtycka 8, 51-120 Wrocław

 

 • Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
  tel/fax: 71 328 66 11/12
  71 328 25 04/05
  71 328 20 77/78
  ul. Trzebnicka 33
  50-231 Wrocław

 

 • Zimowe utrzymanie miasta:

Psie Pole
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5
54-517 Wrocław
Dyspozytor – 71 337 52 34

Inne telefony

 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Straż pożarna 998
 • WOPR 601 100 100
 • Pogotowie ciepłownicze 993
 • Pogotowie energetyczne 991
 • Pogotowie gazowe 992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego 71 371 67 04
 • Pogotowie dźwigowe 71 344 10 22
 • Pogotowie opiekuńcze 71 799 89 06
 • Policyjna Izba Dziecka 71 340 31 78
 • Pogotowie weterynaryjne 71 337 36 36