Apel – pomóżmy miejskim kotom przetrwać zimę!

Przekazujemy Apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i Urzędu miejskiego Wrocławia.

otozNa terenie Wrocławia, w piwnicach, na podwórkach czy działkach, codziennie spotykamy koty. W większości zwierzęta te urodziły się na wolności i nigdy nie były udomowione. Ustawa o ochronie zwierząt definiuje je jako wolno żyjące koty, zwane też miejskimi kotami.

Intencją ustawodawcy jest wskazanie na konieczność humanitarnego traktowania zwierząt, okazania im, istotom odczuwającym ból i cierpienie, poszanowania i opieki. Prawo podkreśla, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólno narodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytowania, zatem nie wolno ich płoszyć czy wywozić z miejsc gdzie się urodziły i bytują.

wroclaw_logoWzorem lat ubiegłym i utrwalonym już obyczajem zwracamy się z apelem do mieszkańców Wrocławia, zarządców i administratorów nieruchomości o aktywną pomoc w zapewnieniu kotom miejskim opieki i ochrony, zwłaszcza w trudnym zimowym czasie. Koty nie  są przystosowane do znoszenia niskich temperatur i trudno jest im przetrwać  bez pomocy empatycznego społeczeństwa. Dostęp do choćby jednego okienka  piwnicznego lub innych pomieszczeń, gdzie koty będą mogły znaleźć schronienie, pokarm i wodę może im uratować życie.

Należy pamiętać, że pomagając wolno żyjącym kotom pomagamy również sobie, bowiem zwierzęta te są naszymi sprzymierzeńcami w walce z gryzoniami, które są nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Sama obecność kotów w naszym otoczeniu w naturalny, ekologiczny sposób odstrasza gryzonie, zapobiega zakładaniu przez nie gniazd i skutecznie hamuje ich ekspansję.

Należy podkreślić, że wolno żyjące koty znajdują się pod stałą opieką wrocławian-społecznych opiekunów kotów, którzy podejmują szereg działań w celu zapewnienia im dobrej kondycji zdrowotnej oraz w  humanitarny sposób kontrolują liczbę kociej populacji.

Jednocześnie apelujemy o zwracanie uwagi na działania naruszające naturalne potrzeby życiowe wolno żyjących kotów, w tym: utrudnianie, zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień. Działania te są niezgodne z obowiązującym prawem i stanowią  karalną formę znęcania się nad  miejskimi kotami.

Jesteśmy przekonani, że realizacja niniejszego apelu spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją podobnie jak w latach ubiegłych.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie są zgodne z intencją uchwały nr XXII/478/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2016 r.

Z poważaniem

Violetta Jastrzębska
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Wydział Inżynierii Miejskiej
tel.: 71) 777 77 46

Apel 2016 – plik PDF

 

Zdjęcie: Kot Rudolf
Autor Katarzyna Cincio-Gajewska