Wyniki wyborów 23 maja 2013 roku do Rady Osiedla Karłowice Różanka

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników głosowania i wyników wyborów do Rad Osiedli we Wrocławiu

W wyborach do Rady Osiedla Karłowice-Różanka, przeprowadzonych w 5 okręgach wyborczych, wyniki wyborów są następujące:

1) w okręgu wyborczym nr 1, obejmującym 4 mandaty, udział w wyborach wzięło 166 wyborców. Oddano 166 głosów, w tym 1 głos nieważny i 165 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:

1 Bronicka Grażyna Anna 88
2 Bugajski Bogusław 30
3 Cichosz Andrzej 25
4 Cieślik Szymon Tomasz 24
5 Dawidziuk Paweł Eligiusz 19
6 Grzywacz-Cieślik Elżbieta Jadwiga 21
7 Heine Agnieszka 16
8 Heine Halina 13
9 Langner Dominika 36
10 Lewicki Michał Marian 17
11 Lipiński Mariusz 20
12 Pokorny Barbara Teresa 37
13 Szczerba Zbigniew 16
14 Szumski Marcin 51
15 Zelkowier Włodzimierz 29

 

W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:

1 Bronicka Grażyna Anna
2 Langner Dominika
3 Pokorny Barbara Teresa
4 Szumski Marcin

2) w okręgu wyborczym nr 2, obejmującym 3 mandaty, udział w wyborach wzięło 98 wyborców. Oddano 98 głosów, w tym 1 głos nieważny i 97 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:

1 Cholewa Marcin 45
2 Łamasz Martyna 41
3 Stasiuk Aleksandra 33
4 Wierzbicki Bartłomiej 35
5 Więckowska Karolina Kinga 44
6 Zabor Adam Amadeusz 38

 

W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:

1 Cholewa Marcin
2 Łamasz Martyna
3 Więckowska Karolina Kinga Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka

 

3) w okręgu wyborczym nr 3, obejmującym 4 mandaty, udział w wyborach wzięło 109 wyborców. Oddano 109 głosów, w tym 1 głos nieważny i 108 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:

 

1 Grzegorek Stanisław 39
2 Klimkowska Katarzyna 66
3 Kościukiewicz Adam Zenon 36
4 Pietrzykowski Sławomir Krzysztof 49
5 Prus Jakub Edward 23
6 Szczerba Krzysztof 61
7 Szczerba Mateusz 54

 

W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:

1 Klimkowska Katarzyna Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
2 Pietrzykowski Sławomir Krzysztof Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
3 Szczerba Krzysztof Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
4 Szczerba Mateusz Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka

 

4) w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym 5 mandatów, udział w wyborach wzięło 70 wyborców. Oddano 70 głosów, w tym 4 głosy nieważne i 66 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:

1 Bandurowska Urszula 36
2 Dobrowolski Grzegorz 35
3 Klimkowska Magdalena 41
4 Krzykowski Marcin 23
5 Murawska Kinga 35
6 Wandas Kornelia 35
7 Wojtasik Wojciech Wincenty 21

 

W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:

1 Bandurowska Urszula Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
2 Dobrowolski Grzegorz Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
3 Klimkowska Magdalena Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
4 Murawska Kinga Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
5 Wandas Kornelia Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka

 

5) w okręgu wyborczym nr 5, obejmującym 5 mandatów, udział w wyborach wzięło 302 wyborców. Oddano 302 głosy, w tym 2 głosy nieważne i 300 głosów ważnych. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnie oddanych głosów:

 

1 Dobrowolska Dorota Paulina 79
2 Gajdecki Paweł Grzegorz 55
3 Jaworska Lilianna Patrycja 66
4 Kaczkowski Łukasz Henryk 77
5 Krasucki Krzysztof Adam 47
6 Kunc Jarosław 30
7 Sobkowicz Radosław 28
8 Sokołowski Jan Anioł 74
9 Ślipek Karolina Stanisława 68
10 Urbaniak Artur Jarosław 48
11 Zankowski Przemysław 147

 

W wyniku wyborów radnymi Rady Osiedla zostali:

1 Dobrowolska Dorota Paulina Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
2 Kaczkowski Łukasz Henryk
3 Sokołowski Jan Anioł Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
4 Ślipek Karolina Stanisława Wrocławskie Forum Samorządowe Karłowice-Różanka
5 Zankowski Przemysław Inicjatywa Obywatelska Nowoczesne Osiedle

Pobież plik z PDF – OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 maja 2013r