Film z Placu Piłsudskiego we Wrocławiu – Akupunktura Miasta

Dzięki firmie AMS możemy zobaczyć karłowicki rynek z lotu ptaka oraz pracę architektów i urbanistów nad projektami jego rewitalizacji. Impreza na Placu Piłsudskiego we Wrocławiu odbyła się w ramach projektu „Plac Piłsudskiego we Wrocławiu – konsultacje społeczne – Bramy Miasta”.