UWAGA! – do 30 sierpnia 2019 – termin składania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – dla rejonu Czajkowskiego / Przybyszewskiego / Kasprowicza / Asnyka

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czajkowskiego, Przybyszewskiego, Kasprowicza i Asnyka we Wrocławiu, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje wnioski dotyczące przygotowywanego planu.
We wniosku należy podać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.
Wnioski należy składać do 30 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

Dzięki składanym wnioskom mieszkańcy mogą aktywnie wpływać na kształt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.