Zbieranie podpisów pod Ratuszem przeciw budowie na Różance, elektrociepłowni opalanej węglem i odpadami!

 

Czy Wrocław potrzebuje nowej elektrociepłowni opalanej węglem i odpadami? Mieszkańcy chcą konsultacji!IMG_4957

 

IMG_5049W dniu dzisiejszym (23.03.2017r.) pod wrocławskim Ratuszem, odbyła się akcja zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza w sprawie zatrzymania inwestycji związanych z budową wielopaliwowej elektrociepłowni spalającej węgiel, biomasę i odpady oraz sortowni śmieci na terenach pomiędzy ulicami Obornicką, Nowaka-Jeziorańskiego, Żmigrodzką i Paprotną. Opisaliśmy te tematy już wcześniej.

Akcja odbyła się przed wejściem do Sukiennic w czasie gdy Radni Rady Miejskiej Wrocławia udawali się na sesję Rady Miejskiej.
Petycja została złożona wraz z zebranymi podpisami mieszkańców Wrocławia!

Komitet Społeczny Nasze Osiedle nadal zbiera podpisy od osób, które są przeciwne inwestycji.

IMG_5016

Głos w sprawie wyrazili organizatorzy wydarzenia, tj. Komitet Społeczny Nasze Osiedle, przedstawiciele ruchów miejskich, przedstawiciele rad osiedli, przedsiębiorcy i mieszkańcy osiedli znajdujących się w okolicy planowanych inwestycji.
Mogliśmy usłyszeć, że Mieszkańcy Wrocławia są zaniepokojeni planami budowy elektrociepłowni spalającej śmieci oraz sortowni odpadów na ul. Obornickiej, w pobliżu istniejących i planowanych osiedli oraz szpitala. Wbrew twierdzeniom inwestora, firmy Fortum, kontrowersyjna inwestycja nie ma poparcia społecznego.
IMG_4982
Konsultacji i zmiany decyzji domagają się mieszkańcy północnych osiedli Wrocławia, rady osiedli, stowarzyszenia Akcja Miasto i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia oraz przedsiębiorcy.
Jak mówi Grażyna Bronicka z Rady Osiedla Karłowice – Różanka: – Mieszkańcy wspierający społeczny komitet Stop Spalarni Śmieci na Różance zbierają podpisy pod petycją o wstrzymanie prac w zakresie budowy spalarni na ul. Obornickiej. Dzisiaj złożymy u prezydenta Dutkiewicza wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie. Domagamy się poważnego traktowania, przedstawienia dokładnych informacji nt. planów inwestora i miasta oraz dyskusji na tak ważny temat, jakim jest polityka energetyczna i odpadowa Wrocławia.
Jak mówi Aleksander Obłąk z Akcji Miasto: – Dziś nie wiemy nawet, czy nowa elektrociepłownia jest w naszym mieście potrzebna. Ta istniejąca na ul. Łowieckiej ma nadwyżki, a mimo to firma Fortum (której miasto sprzedało w 2004 r. sieć ciepłowniczą) nie chce podłączać do sieci śródmiejskich kamienic i niektórych osiedli twierdząc, że jej się to nie opłaca. Nie wiemy też, czy wrocławianie zapłacą więcej za rachunki. Budowę i utrzymanie nowej elektrociepłowni trzeba przecież jakoś sfinansować.
IMG_4942
Podobnego zdania jest Elżbieta Cegieła z Lipy Piotrowskiej: – Budowa takiego zakładu na Różance może być uciążliwa nie tylko dla okolicznych mieszkańców (korki, hałas), ale też dla wrocławian z innych osiedli. Ze względu na wiatry, które dominują we Wrocławiu, zanieczyszczenia z ogromnego komina spalarni, których nie da się wyeliminować w 100 %, będą się przemieszczać nad miasto. Gdzie będzie wywożony popiół pozostały po procesie spalania odpadów? Skąd będą dowożone śmieci do spalarni? Wątpliwości jest zbyt wiele – dziwi nas, że miasto i inwestor nie chcą na ten temat rozmawiać.
IMG_5033Mieszkańcy chcą rozpocząć dyskusję o przyszłości Wrocławia w zakresie polityki odpadowej i energetycznej. Czy skoro nasze miasto stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy, nie powinniśmy odchodzić od spalania węgla i śmieci na rzecz np. odnawialnych źródeł energii? Ruchy miejskie i osiedlowe wraz z przedsiębiorcami zapraszają prezydenta Dutkiewicza do debaty licząc, że slogan Wrocław rozmawia nie jest tylko pustym hasłem wyborczym.
—————————————————————————————————————
W tym czasie (pomiędzy 2004 a 2015 rokiem), pomimo przyłączenia nowych odbiorców, nastąpił minimalny wzrost (ok. 1 %) mocy zamówionej w sieci ciepłowniczej. O ile przyłączenie nowych odbiorców jest sumą nowych inwestycji jak i zmiany źródła ciepła na sieciowe (zamiast indywidualnego lub kotłowni lokalnej) dla istniejącej zabudowy, to bilansujące te przyrosty obniżenie mocy zamówionej przez dotychczasowych odbiorców wynika głównie z działań termomodernizacyjnych, przeprowadzonych audytów energetycznych i wzrostu świadomości konsumentów, co prowadzi do bardziej racjonalnej gospodarki ciepłem.

IMG_4991

IMG_4998