Oświadczenie Prezydenta Wrocławia w sprawie spalarni odpadów, elektrociepłowni i sortowni odpadów we Wrocławiu.

W dniu 7 sierpnia 2017 roku, Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia wydał oświadczenie, kierowane do przedstawicieli mieszkańców (Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów”), w którym zapewnia m.in., że nie jest przewidywana realizacja inwestycji związanej ze spalaniem odpadów przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu. Prezydent oświadcza, że jakakolwiek tego typu inwestycja musi być poprzedzona wiążącymi konsultacjami społecznymi.
Oświadczenie odnosi się również do planów budowy sortowni odpadów oraz elektrociepłowni wielopaliwowej mającej spalać sortowane odpady. Prezydent deklaruje, że żadna z tego typu inwestycji nie jest planowana i nie będzie realizowana przy ulicy Obornickiej.
Oświadczenie jest odpowiedzią Pana Prezydenta na stawiane przez przedstawicieli Komitetu Społecznego NASZE OSIEDLE postulaty.
Pan Prezydent Rafał Dutkiewicz spotykał się dwukrotnie z przedstawicielami Komitetu Społecznego NASZE OSIEDLE (26.04.2017r. i 05.06.2017r.) w celu przedstawienia obecnej sytuacji oraz wysłuchania postulatów mieszkańców, reprezentowanych przez Komitet Społeczny, w kwestii planowania tego typu obiektów.
Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w działania i zapewnia o ciągłej gotowości do obrony interesu społecznego.
Treść oświadczenia:
———————————————————————-
Oświadczenie

 

1.
Spalarnia. Ani program gospodarki odpadami, ani program energetyczny nie przewidują budowy spalarni śmieci we Wrocławiu. Nie przewidujemy realizacji tego rodzaju inwestycji we Wrocławiu.
2.
Elektrociepłownia. Wrocław potrzebuje w perspektywie kilkunastu/kilkudziesięciu lat nowych źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Źródła te powinny korzystać z paliwa ekologicznego, być może w minimalnym stopniu uzupełnianego paliwem powstałym z przetworzenia odpadów. Najlepszą lokalizacją dla takich, nowych źródeł energii, są obszary podwrocławskie. Nie będzie ona zlokalizowana przy ul. Obornickiej. Jakakolwiek lokalizacja takiej inwestycji powinna być poprzedzona wiążącymi konsultacjami społecznymi.
3.
Sortownia. Ze względu na regulacje europejskie we Wrocławiu powinna powstać jeszcze jedna sortownia śmieci. Inwestycja ta nie jest związana z inwestycją dotyczącą elektrociepłowni. Nie będzie ona zlokalizowana przy ulicy Obornickiej. Jakkolwiek jej lokalizacja musi być poprzedzona wiążącymi konsultacjami społecznymi.
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

 

Oświadczenie Prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie Sparalni Odpadów przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu.

 ———————————————————————
Oświadczenie Prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie Sparalni Odpadów przy ulicy Obornickiej.03 Komitet Społecznybiuro prasowe urzędu miejskiego 02Źródło:
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów”;