Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów Antonianum

wsd_logo

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych ANTONIANUM

Adres:

al. Jan Kasprowicza 26
51-161 WROCŁAW 8

tel. 71 3273 401; fax 71 3273 431
E-mail: rektor @poczta
biblioteka @poczta

http://www.seminarium.franciszkanie.com/

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych ANTONIANUM we Wrocławiu

jest prowincjalnym centrum studiów.

Tu fromują się i kształcą bracia o ślubach czasowych,

którzy zmierzają do posługi lektora i akolity,

a następnie do święceń diakonatu i prezbiteratu (kapłaństwa).

Patronem uczelni jest św. Antoni z Padwy pierwszy mistrz w szkole franciszkańskiej.