WBO 2020 – NIE dla Osiedla Karłowice-Różanka

Znamy wyniki WBO 2020!

Niestety żaden projekt z Osiedla Karłowice – Różanka nie został wybrany. Progi wejścia to: 2 149 głosów na projekt osiedlowy i 3 370 głosów na ponadosiedlowy. W całym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku było konkurowało 199 projektów na które oddano 95 206 głosów, z czego 91 085 – ważnych. W sumie na projekty z naszego osiedla oddano 2470 głosów, co na ponad 30-tysięczne osiedle jest dosyć słabe.

Najwięcej z naszego osiedla, bo 1161 głosów, otrzymał polecany przez nas projekt ponadosiedlowy, dotyczący rewitalizacji terenu przy Kasprowicza. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos, ponieważ temat jest ważny i wart nagłośnienia, abyśmy mogli zachować teren dla mieszkańców, na cele rekreacyjne.

Dziękujemy liderom projektów i czekamy na WBO 2021!

Wyniki głosowania: https://www.wroclaw.pl/budzet…/wyniki-glosowania-wbo-2020