Zmiany w statutcie Rady Osiedla od 17 stycznia 2017 rok

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO

Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r.
(Wiarygodność nieznana) Podpisane przez Agnieszka Augustynowicz Czas: 2017.01.03 13:49:05 Z Powód: Publikacja w dzienniku urzędowym. Położenie: Polska
Poz. 25
UCHWAŁA NR XXXIV/715/16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr:

1) XIII/434/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Bieńkowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 744, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

2) XIII/399/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 144, z 2015 r. poz. 6198
oraz z 2016 r. poz. 466);

3) XIII/400/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Borek (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 722, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

4) XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Brochów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 723, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

5) XIII/402/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Gaj (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 724, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

6) XIII/403/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Gajowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 145, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

7) XIII/421/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Gądów -Popowice Płd. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 151, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r.
poz. 466);

8) XIII/404/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Grabiszyn – Grabiszynek (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 725, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r.
poz. 466);

9) XIII/405/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Huby (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 146, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

10) XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Jagodno (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 745, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

11) XIII/436/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Jerzmanowo -Jarnołtów -Strachowice -Osiniec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 746, z 2015 r.
poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 2 – Poz. 25

12) XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Karłowice – Różanka (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 147, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

13) XIII/437/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Klecina (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 747, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

14) XIII/407/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Kleczków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 726, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

15) XIII/438/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Kowale (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 748, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

16) XIII/408/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Księże, (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 727, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

17) XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Krzyki – Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 728, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

18) XIII/410/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Kuźniki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 729, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

19) XIII/411/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Leśnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 730, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

20) XIII/439/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Lipa Piotrowska (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 749, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

21) XIII/412/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Maślice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 731, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

22) XIII/413/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Muchobór Mały (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 732, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

23) XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 750, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

24) XIII/414/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Nadodrze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 148, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

25) XIII/415/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Nowy Dwór (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 733, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

26) XIII/416/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Ołbin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 149, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

27) XIII/417/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Oporów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 734, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

28) XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Osobowice – Rędzin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 735, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

29) XIII/441/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Pawłowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 751, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

30) XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla

Pilczyce -Kozanów -Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 6198 oraz

z 2016 r. poz. 466);

31) XIII/419/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Plac Grunwaldzki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 736, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

32) XIII/442/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Polanowice -Poświętne – Ligota (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 752, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016

r. poz. 466);

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 3 – Poz. 25

33) XIII/422/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Powstańców Śląskich (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 152, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

34) XIII/423/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Pracze Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 737, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

35) XIII/424/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Przedmieście Oławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 153, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r.

poz. 466);

36) XIII/425/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Przedmieście Świdnickie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 738, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r.

poz. 466);

37) XIII/426/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Psie -Pole Zawidawie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 154, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r.
poz. 466);

38) XIII/443/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Sołtysowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 753, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

39) XIII/427/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 739, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

40) XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Strachocin -Swojczyce – Wojnów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 740, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016

r. poz. 466);
41) XIII/429/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Szczepin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 155, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

42) XIII/444/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Świniary (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 754, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

43) XIII/430/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Tarnogaj (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 741, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

44) XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Widawa (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 755, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

45) XIII/432/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Zacisze – Zalesie – Szczytniki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 742, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r.
poz. 466);

46) XIII/433/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Żerniki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 743, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466)

w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 1a do niniejszego statutu.”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla
na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania w siedzibie Zarządu, w miejscu
ogólnodostępnym, stosownych informacji. Jeżeli osiedle posiada stronę internetową, informacje
te zamieszcza się także na tej stronie.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane.

2. Protokoły podpisuje odpowiednio Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady,
Przewodniczący Zarządu, oraz w obu przypadkach – protokolant.”;

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 4 – Poz. 25

4) w § 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczbę członków rady osiedla ustalają przepisy ustawy.”;
5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej na dzień przypadający w terminie 30
dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi
Przewodniczący Rady Miejskiej lub wskazany przez niego radny Rady Miejskiej lub rady osiedla.”;
6) w § 15:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przewodniczący może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań
(w szczególności do zwołania sesji). W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia
Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2b w brzmieniu:

„2a. O terminie sesji Przewodniczący informuje radnych osobiście, telefonicznie, pisemnie lub przy
pomocy środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
2b. W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący może zwołać sesję i poinformować o niej

radnych bez zachowania terminu określonego w ust. 2a.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku
obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu
sesji w tym trybie może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku braku kworum przewodniczący otwiera sesję, jednak bez możliwości podejmowania
uchwał.”,

e) uchyla się ust. 5 i 6,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawcy powiadamiają
Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego,
a następnie przewodniczy jej obradom lub powierza prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu rady
osiedla lub radnemu Rady Miejskiej.”;

7) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom, a Przewodniczący Zarządu przekazuje
je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej osiedle.”;

8) w § 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej powstają
i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni
na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie
w pierwszym punkcie obrad pierwszej sesji, na której są obecni.”,
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 5 – Poz. 25

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Jeżeli w czasie trwania kadencji, przez 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o wstąpieniu
na zwolnione miejsce w Radzie kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów,
nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie
na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.”;
9) w § 26:
a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:
„1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia, na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.

2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska może rozwiązać Radę.
W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy
przypadający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.”;
10) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku,

o którym mowa w § 26 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 3 ordynacji wyborczej do rady
osiedla, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach
nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje
rozwiązanie Zarządu. § 40a ust. 4-5 oraz § 40b stosuje się odpowiednio.”;
11) uchyla się część IVa;

12) po § 40 dodaje się § 40a-40b w brzmieniu:
„§ 40a. 1. Jeżeli Zarząd dopuszcza się powtarzającego się naruszenia prawa, Rada Miejska wzywa Radę
do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, może rozwiązać Radę.

2. W przypadku zaistnienia w ramach Rady Osiedla, albo pomiędzy organami osiedla, konfliktu
uniemożliwiającego wykonywanie zadań osiedla, Rada Miejska Wrocławia może rozwiązać Radę
z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym
rozwiązaniem Zarządu.
4. W razie rozwiązania organów osiedla w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 Rada Miejska
powołuje zarząd tymczasowy osiedla do czasu wyboru rady osiedla na kolejną kadencję.
5. Zarząd tymczasowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów osiedla z dniem
powołania.
§ 40b. W przypadku rozwiązania organów osiedla w trybie określonym w § 40a ust. 1-2, nowe wybory
do Rady Osiedla przeprowadza się równocześnie z wyborami do innych rad osiedli na kolejną
kadencję.”;

13) po załączniku nr 1 do statutu osiedla dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.

§
2. W uchwale nr:

1) LII/3185/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Ołtaszyn (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 756, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466);

2) LII/3186/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla
Wojszyce (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 757, z 2015 r. poz. 6198 oraz z 2016 r. poz. 466),
w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 6 – Poz. 25

„1a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 1a do niniejszego statutu.”;
2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla
na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania w siedzibie Zarządu, w miejscu
ogólnodostępnym, stosownych informacji. Jeżeli osiedle posiada stronę internetową, informacje
te zamieszcza się także na tej stronie.”;
3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. 1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane.

2. Protokoły podpisuje odpowiednio Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady,
Przewodniczący Zarządu, oraz w obu przypadkach – protokolant.”;
4) w § 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczbę członków rady osiedla ustalają przepisy ustawy.”;
5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej na dzień przypadający w terminie 30
dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi
Przewodniczący Rady Miejskiej lub wskazany przez niego radny Rady Miejskiej lub rady osiedla.”;
6) w § 15:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przewodniczący może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań
(w szczególności do zwołania sesji). W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia
Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2b w brzmieniu:

„2a. O terminie sesji Przewodniczący informuje radnych osobiście, telefonicznie, pisemnie lub przy
pomocy środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
2b. W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący może zwołać sesję i poinformować o niej

radnych bez zachowania terminu określonego w ust. 2a.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady
Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia
złożenia wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku
obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu
sesji w tym trybie może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku braku kworum przewodniczący otwiera sesję, jednak bez możliwości podejmowania
uchwał.”,

e) uchyla się ust. 5 i 6,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawcy powiadamiają
Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego,
a następnie przewodniczy jej obradom lub powierza prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu rady
osiedla lub radnemu Rady Miejskiej.”;
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 7 – Poz. 25

7) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom, a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce
organizacyjnej Miasta obsługującej osiedle.”;
8) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej powstają
i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni
na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie
w pierwszym punkcie obrad pierwszej sesji, na której są obecni.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w czasie trwania kadencji, przez 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o wstąpieniu
na zwolnione miejsce w Radzie kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów,
nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie
na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.”;

9) w § 26:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia, na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.

2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska może rozwiązać Radę.
W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy
przypadający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.”;
10) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku,

o którym mowa w § 26 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 3 ordynacji wyborczej do rady
osiedla, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach
nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu.”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje
rozwiązanie Zarządu. § 97a ust. 4-5 oraz § 97b stosuje się odpowiednio.”;

11) uchyla się część V;

12) po § 97 dodaje się § 97a-97b w brzmieniu:
„§ 97a. 1. Jeżeli Zarząd dopuszcza się powtarzającego się naruszenia prawa, Rada Miejska wzywa Radę
do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, może rozwiązać Radę.

2. W przypadku zaistnienia w ramach Rady Osiedla, albo pomiędzy organami osiedla, konfliktu
uniemożliwiającego wykonywanie zadań osiedla, Rada Miejska Wrocławia może rozwiązać Radę
z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym
rozwiązaniem Zarządu.
4. W razie rozwiązania organów osiedla w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2 Rada Miejska
powołuje zarząd tymczasowy osiedla do czasu wyboru rady osiedla na kolejną kadencję.
5. Zarząd tymczasowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów osiedla z dniem
powołania.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 8 – Poz. 25

§ 97b. W przypadku rozwiązania organów osiedla w trybie określonym w § 97a ust. 1-2, nowe wybory
do Rady Osiedla przeprowadza się równocześnie z wyborami do innych rad osiedli na kolejną
kadencję.”;

13) po załączniku do statutu osiedla dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

§
3. Do kadencji rad osiedli, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy

dotychczasowej ordynacji wyborczej do Rady Osiedla.

§
4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§
5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:

J. Skoczylas

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 9 – Poz. 25

Załącznik do uchwały nr XXXIV/715/16
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1a

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla

Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. 1. Wybory do Rady Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane
w głosowaniu tajnym.

2. W wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko osobiście.
3. W tych samych wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko jeden raz.
§ 2. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz
obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na terenie tego Osiedla.

2. Nie ma prawa wybierania:
1) osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
§ 3. 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Rady Osiedla ma każdy, komu przysługuje prawo
wybierania do Rady Osiedla.

2. Nie ma prawa wybieralności osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym
mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1388, z późn. zm.).

§ 4. 1. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych.

2. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów.
3. Mandaty w okręgu wyborczym uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
§ 5. 1. Ilekroć w ordynacji jest mowa o upływie terminu do wniesienia odwołania lub innego dokumentu,
należy przez to rozumieć dzień złożenia odwołania lub innego dokumentu odpowiednio do organu wyborczego,
do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli, lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ordynacji przypada na sobotę albo na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
3. Jeżeli niniejsza ordynacja nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym
oraz czynności, o których mowa w ust. 1 są dokonywane w godzinach urzędowania odpowiednio organów
wyborczych lub Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 10 – Poz. 25

Rozdział 2.
Zarządzanie wyborów
§ 6. 1. Wybory do Rady Osiedla odbywają się w jednym terminie ustalonym przez Radę Miejską
dla wszystkich Rad Osiedli we Wrocławiu, w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca
poprzedzającego upływ kadencji Rady Osiedla, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Statucie Osiedla.

2. Rada Miejska zarządza wybory, określając dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych (kalendarz wyborczy) oraz powołuje Miejską Komisję Wyborczą.
3. Najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej
wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o zarządzeniu wyborów, o ich terminie, oraz o siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rozdział 3.

Ustalenie liczby radnych

§ 7. 1. Liczbę mandatów do Rady Osiedla ustala się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), na podstawie liczby
mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze Osiedla ujętych w stałym rejestrze wyborców Miasta
Wrocławia, prowadzonym na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ustalonej na koniec roku
poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

2. W przypadku podziału Osiedla na dwa lub więcej okręgów wyborczych liczbę mandatów
w poszczególnych okręgach ustala się proporcjonalnie poprzez podzielenie liczby mieszkańców Osiedla przez
ustaloną dla Rady Osiedla liczbę mandatów.
Rozdział 4.
Okręgi wyborcze i obwody głosowania
§ 8. 1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych, przez:

1) wyborców stale zamieszkałych na terenie Osiedla, jeśli Osiedle stanowi jeden okręg wyborczy;

2) wyborców stale zamieszkałych na części terenu Osiedla stanowiącej odrębny okręg wyborczy, jeśli Osiedle
zostało podzielone na okręgi wyborcze;

2. W okręgu wyborczym, wybiera się co najmniej 2 radnych.
3. Okręgi wyborcze tworzy Miejska Komisja Wyborcza, uwzględniając więzi społeczne wynikające
z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli
zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.
4. Okręg wyborczy może stanowić jeden obwód głosowania albo zostać podzielony na obwody głosowania.
§ 9. 1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące od 500 do 15 000
mieszkańców, chyba, że szczególne okoliczności uzasadniają utworzenie obwodu głosowania o innej liczbie
mieszkańców.

2. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych można utworzyć odrębne obwody
głosowania, o ile w zakładzie tym przebywać będzie w dniu głosowania co najmniej 100 wyborców
uprawnionych do głosowania w tych wyborach.
§ 10. 1. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów, Miejska Komisja Wyborcza, po konsultacji
z Komisją Rady Miejskiej właściwą do Rad Osiedli, ustala granice i numery okręgów wyborczych, granice
i numery obwodów głosowania, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz wyznacza
siedziby komisji obwodowych. W przypadku, gdy do 50 dnia przed dniem wyborów Komisja nie przedstawi
swojej opinii, powyższe ustalenia podejmuje się bez konsultacji.

2. Obwieszczenie zawierające treść ustaleń, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości wyborców
w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 11 – Poz. 25

Rozdział 5.
Spisy wyborców
§ 11. 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.

2. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.
§ 12. 1. Prezydent sporządza spisy wyborców na podstawie stałego rejestru wyborców Miasta Wrocławia,
prowadzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Każdy wyborca może uzyskać informację o ujęciu w spisie wyborców w okresie wskazanym
w kalendarzu wyborczym.
3. W okresie wyłożenia spisów wyborców do publicznego wglądu każdy może wnieść do Prezydenta,
pisemnie lub ustnie do protokołu, reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu.
4. Reklamację rozpatruje Prezydent w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia i powiadamia zgłaszającego
reklamację o sposobie jej załatwienia.
§ 13. 1. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca
zamieszkania wyborców.

2. Spis wyborców przekazuje się przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w dniu
wyborów, przed rozpoczęciem głosowania.
Rozdział 6.

Organy wyborcze

§ 14. 1. Wybory do Rady przeprowadzają:
1) Miejska Komisja Wyborcza;
2) obwodowe komisje wyborcze.
2. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
3. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) śmierci;
3) utraty prawa wybieralności;
4) odwołania z funkcji członka;
5) z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego;
6) objęcia funkcji męża zaufania w obwodzie, do którego została powołana.
4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
§ 15. 1. Miejską Komisję Wyborczą, w liczbie od 9 do 15 osób, powołuje Rada Miejska.

2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone
przez radnych, organizacje społeczne i polityczne, a także przez Prezydenta.
3. Kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłasza się najpóźniej na 5 dni przed sesją, na której
zarządzony zostanie termin wyborów. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Rady Miejskiej właściwa
do spraw osiedli.

4. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów na członków Miejskiej Komisji
Wyborczej, pozostałych kandydatów wskazuje Rada Miejska.
5. Informację o naborze kandydatów na Członków Miejskiej Komisji Wyborczej publikuje się w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 16. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 35 mm z wizerunkiem herbu
Wrocławia, z napisem w otoku określającym nazwę i siedzibę Komisji.
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 12 – Poz. 25

§
17. 1. Miejska Komisja Wyborcza rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności
co najmniej połowy swojego składu, w tym Przewodniczącego komisji lub jednego z jego Zastępców.

2. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezydent, Miejska Komisja Wyborcza:
1) wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz
Sekretarza Komisji;
2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
3) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych.
3. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej prowadzi osoba wskazana przez Prezydenta,
do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji.
4. Pracami Miejskiej Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1) czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji;
2) reprezentuje Komisję na zewnątrz;
3) ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4) podpisuje w imieniu Komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma
związane z działalnością Komisji, z zastrzeżeniem § 20.
5) współpracuje z przedstawicielami Prezydenta w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni wskazany Zastępca
Przewodniczącego.
6. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Komisji;
2) przygotowywanie i przedstawianie Komisji, po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym, projektów uchwał,
rozstrzygnięć oraz innych dokumentów będących przedmiotem posiedzeń;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komisję.
7. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach Komisji. W razie niemożności
wzięcia udziału w pracach Komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości
jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
8. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
9. W posiedzeniach mogą uczestniczyć – bez prawa głosu -osoby zaproszone przez Przewodniczącego
Komisji.
§
18. 1. Z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Uchwały Komisji podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 19.
4. Protokół podpisują Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Komisji.
§
19. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
1) uchwały podjęte w sprawach:
a) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji list kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady
zgłoszenia,
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 13 – Poz. 25

b) odmowy rejestracji kandydata na radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności,
c) odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego
poparcia wyborców;
2) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych;
3) protokół wyników wyborów radnych rad Osiedli we Wrocławiu.
§
20. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej i protokoły, o których mowa w § 19, oraz – stosownie
do decyzji Przewodniczącego Komisji – inne wydawane przez Komisję dokumenty, opatrywane są pieczęcią
Komisji.

§
21. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z Prezydentem;
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze

i udzielanie im wiążących wytycznych i wyjaśnień;
3) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby mandatów przypadających w okręgach wyborczych;
4) tworzenie obwodów głosowania i wskazanie siedzib obwodowych komisji wyborczych;
5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
6) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych;
7) ustalenie regulaminu obwodowych komisji wyborczych;
8) ustalenie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych;
9) rejestrowanie kandydatów na radnych;
10) zarządzanie druku obwieszczeń o wyborach oraz o zgłoszonych kandydatach i podanie ich do publicznej

wiadomości;
11) ustalenie trybu przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych;
12) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości;
13) przedkładanie Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli bieżących sprawozdań

z podejmowanych działań;
14) ustalenie wzorów:
a) zgłoszenia kandydata lub kandydatów na radnych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających

zgłoszenie,
b) protokołu rejestracji kandydatów,
c) protokołu wyników głosowania,
d) protokołu ustalenia wyników wyborów,
e) kart do głosowania,
f) zaświadczenia dla mężów zaufania,
g) zaświadczenia o wyborze na radnego;
15) zarządzenie druku kart do głosowania oraz zapewnienie ich dostarczenia – we współpracy z Prezydentem
-obwodowym komisjom wyborczym;
16) wydawanie zaświadczeń dla mężów zaufania;
17) ustalenie wyników głosowania do poszczególnych Rad Osiedli oraz zbiorczych wyników głosowania
we wszystkich osiedlach w Mieście;
18) przekazanie Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi informacji o przebiegu i wynikach wyborów;
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 14 – Poz. 25

19) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji niezbędnych
do przeprowadzenia wyborów.
§
22. Miejska Komisja Wyborcza udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu
zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności:
1) zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych
dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;
2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela im bieżących wyjaśnień;
3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej;
4) stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji
wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.
§
23. Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej zapewnia Prezydent.
§
24. 1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie od 6 do 8 osób powołuje Miejska Komisja Wyborcza,
najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

2. Zasady i termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa Miejska
Komisja Wyborcza.
3. Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych
zapewnia Prezydent.
§
25. 1. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący i ujęci
w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia, niebędący w stosunku do osób kandydujących do Rady
zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych
lub przysposobionych. Można być członkiem tylko jednej komisji.

2. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez
Prezydenta spośród pracowników podmiotów, w których zorganizowane są lokale wyborcze. Osoba ta nie musi
stale zamieszkiwać i być ujęta w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia.
3. O zakwalifikowaniu kandydata do danej obwodowej komisji wyborczej decyduje kolejność złożenia
zgłoszenia.
4. Osoby wchodzące w skład obwodowych komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem
podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisji osoby
będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi,
małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych – jeśli te osoby są
członkami obwodowej komisji wyborczej, w której odbywa się głosowanie na spokrewnionego kandydata.
§
26. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego, w miejscu i czasie

głosowania;
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
4) przekazanie protokołów głosowania i materiałów wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej;
5) wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów wyborczych.
§
27. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety na zasadach określonych
w niniejszej ordynacji wyborczej.

2. Dieta jest wypłacana przez Prezydenta Wrocławia, jednorazowo, w terminie do 21 dni po wykonaniu
czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i § 29 ust. 2.
§
28. 1. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługują diety w następującej wysokości:

1) Przewodniczącemu – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu Komisji Statutowej Rady
Miejskiej;
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 15 – Poz. 25

2) Zastępcy Przewodniczącego – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady
Miejskiej;

3) Sekretarzowi – jednokrotność diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej będącemu członkiem
co najmniej jednej komisji;

4) Pozostałym Członkom -diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej niebędącemu członkiem komisji.

2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych Członkom Miejskiej
Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 50% diety określonej w ust. 1.
§ 29. 1. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości:
1) Przewodniczącemu – 10% diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej Wrocławia;
2) Zastępcy Przewodniczącego – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia będącemu
członkiem co najmniej jednej komisji;
3) Pozostałym Członkom – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia nie będącemu
członkiem komisji.

2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych członkom obwodowych
komisji wyborczych przysługuje dieta w wysokości 100% diety określonej w ust. 1.
§ 30. 1. Miejska Komisja Wyborcza odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji.

2. Wniosek o odwołanie członka komisji lub zastępcy Przewodniczącego składa Przewodniczący
obwodowej komisji wyborczej, a wniosek o odwołanie Przewodniczącego komisji składają wspólnie: Zastępca
Przewodniczącego z co najmniej 3 członkami komisji.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć uzasadnienie.
4. Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dokonuje się w przypadku, gdy liczba członków
tej komisji jest mniejsza niż 6 osób.
5. Miejska Komisja Wyborcza rozwiązuje obwodowe komisje wyborcze:
1) po zakończeniu ich działalności i stwierdzeniu ważności wyborów lub ich unieważnieniu -najpóźniej
w terminie 30 dni;
2) w przypadku, gdy wyborów nie przeprowadzono -najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.
Rozdział 7.
Zgłaszanie kandydatów
§ 31. 1. Prawo zgłoszenia kandydata na radnego przysługuje kandydatowi, jednej z osób popierających
kandydata lub osobie upoważnionej pisemnie przez kandydata.

2. W zgłoszeniu kandydata na radnego należy podać:
1) nazwę Rady Osiedla oraz nr okręgu wyborczego;
2) nazwisko i imiona kandydata, jego wiek, nr ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania, zawód lub
wykształcenie.

3. W przypadku zgłoszenia na kandydata na radnego obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem
polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz zamiast nr ewidencyjnego PESEL, jeśli nie posiada,
należy podać nr paszportu.
4. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednego zgłoszenia.
5. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody
na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda
kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię, nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny
PESEL kandydata, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej – numer paszportu. Zgodę na kandydowanie
kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 16 – Poz. 25

6. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, kandydat na radnego może wnieść o oznaczenie jego
kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź
grupy popierającej jego kandydaturę (nie więcej niż 45 znaków wliczając spacje).
7. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ partii,
ugrupowania lub organizacji; potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem.
§
32. 1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa
w § 21 pkt 14 lit. a, oraz poparte przez co najmniej 15 wyborców, stale zamieszkujących w Osiedlu.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wykaz podpisów wyborców popierających
zgłoszenie.
3. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska
i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest
skuteczne.
§
33. 1. Kandydatów na radnych zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed
dniem wyborów.

2. Miejska Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 31-32.
3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, Miejska Komisja Wyborcza
odmawia rejestracji kandydata, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszającego.
4. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, Miejska Komisja Wyborcza wzywa niezwłocznie
zgłaszającego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte,
Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata.

5. Od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata zgłaszający mogą
złożyć odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, w terminie 3 dni od dnia
poinformowania o odmowie rejestracji kandydata.

6. Rozstrzygnięcie Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, podjęte w wyniku rozpatrzenia
odwołania, następuje w terminie 4 dni od dnia złożenia odwołania i jest ostateczne.
§
34. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata na radnego, sporządzając protokół

rejestracji.

§
35. 1. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów,
albo zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie mandatów w okręgu wyborczym, Miejska Komisja
Wyborcza przedłuża o 5 dni termin zgłaszania kandydatów na radnych, podając do publicznej wiadomości
informację o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów.

2. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów jest nadal równa
liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym, za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych
kandydatów.
3. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, w danym okręgu wyborczym liczba zgłoszonych
kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, wskutek czego skład Rady ukształtowany zostałby poniżej
100% liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza się.
4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się także w przypadku zmiany liczby kandydatów na skutek zdarzeń, o których
mowa w § 36 ust. 1.
5. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów lub głosowania Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie
powiadamia wyborców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie
na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Rada Miejska ponownie zarządza wybory na wniosek poparty
przez 5% wyborców.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 17 – Poz. 25

7. Wniosek składa się do Rady Miejskiej wraz z listą wyborców popierających przeprowadzenie wyborów,
zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis każdego z tych
wyborców. W przypadku udzielenia poparcia przez obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem
polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz – jeśli nie posiada numeru PESEL – nr paszportu.
8. Jeżeli wniosek zawiera wady, Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa do ich usunięcia w terminie
14 dni. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
9. Rada Miejska zarządza ponowne wybory w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponowne
zarządzenie wyborów może nastąpić tylko jeden raz.
10. Wyborów nie zarządza się jeżeli prawidłowy wniosek o ich przeprowadzenie zostanie złożony później,
niż 1 rok przed końcem kadencji.
§ 36. 1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata, który zmarł, utracił prawo
wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.

2. O skreśleniu nazwiska kandydata Miejska Komisja Wyborcza informuje wyborców poprzez publikację
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.
§ 37. 1. Po zarejestrowaniu kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza:

1) ustala rejestr kandydatów w porządku alfabetycznym dla każdego okręgu wyborczego;

2) zarządza – w porozumieniu z Prezydentem – wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane

o kandydatach (nazwisko i imiona, wiek, zawód lub wykształcenie) wraz z ewentualnymi oznaczeniami,
o których mowa w § 31 ust. 7).
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być przekazane obwodowym komisjom
wyborczym z poleceniem rozplakatowania w okręgu wyborczym najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.
Rozdział 8.
Mężowie zaufania
§ 38. 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania.

2. Mężem zaufania może być osoba posiadająca prawo wyborcze stale zamieszkująca na terenie
Wrocławia, z tym, że nie może to być osoba kandydująca na radnego ani osoba wchodząca w skład komisji
wyborczej.

3. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania
w obwodzie. Mąż zaufania może być obecny przy ustalaniu wyniku wyborów.
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mężowi zaufania zaświadczenie, uprawniające go do obecności
w lokalu komisji obwodowej w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.
Zaświadczenie wydaje się najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, na pisemny wniosek kandydata na radnego.
5. Można być mężem zaufania więcej niż jednego kandydata.
Rozdział 9.
Karty do głosowania
§ 39. 1. Treść i wzór kart do głosowania, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, określa Miejska
Komisja Wyborcza.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów
na radnych zarejestrowanych w okręgu wyborczym.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.
§ 40. 1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza i ustala – we współpracy
z Prezydentem -ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym.

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionki powinny
być jednakowe dla wszystkich kandydatów.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 18 – Poz. 25

3. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Kartę do głosowania
opatruje swoją pieczęcią właściwa obwodowa komisja wyborcza.
§ 41. 1. Przy ustalaniu nakładu kart należy kierować się liczbą wyborców umieszczonych w rejestrze
wyborców lub w spisach wyborców w obwodach glosowania.

2. Druk kart do głosowania powinien być poprzedzony kontrolą poprawności ich treści przeprowadzona
przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej i osób wskazanych przez Prezydenta i powinien odbywać się z
zachowaniem warunków najwyższej staranności.
3. Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie
protokolarnie, na polecenie Miejskiej Komisji Wyborczej.
§ 42. Nieważne są karty do głosowania inne niż określone zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału
lub nieopatrzone pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Rozdział 10.
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
§ 43. 1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie) w obrębie kratki z lewej strony
obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

2. Liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba mandatów w okręgu wyborczym lub nie
postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką
nie wpływa na ważność głosu.
Rozdział 11.
Przebieg głosowania
§ 44. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem
wyborczym, od godz. 8:00 do godz. 20:00 bez przerwy.

2. O godzinie 20:00 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosowania,
z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 50. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli
do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania.
3. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej
wyborcom swobodne z nich korzystanie.
§ 45. 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji, a następnie ustala liczbę otrzymanych kart
do głosowania oraz je opieczętowuje.

2. Urny nie wolno otwierać od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania.
§ 46. 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być
obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.

2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej mogą przebywać
mężowie zaufania.
§ 47. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

2. Wyborca nieumieszczony w spisie wyborców zostanie przez obwodową komisję wyborczą dopisany
do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego
obwodu głosowania, a właściwy organ ewidencyjny potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców
we Wrocławiu na obszarze Osiedla.
§ 48. 1. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu, zgodnie z § 47 ust. 2, otrzymuje od obwodowej
komisji wyborczej kartę do głosowania.
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 19 – Poz. 25

2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem w rubryce spisu na to
przeznaczonej. W przypadku odmowy potwierdzenia obwodowa komisja wyborcza umieszcza w spisie
adnotację: „odmowa podpisu”.

3. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania,
znajdującego się w lokalu wyborczym.
5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
6. Karty do głosowania nie wolno wynosić poza lokal wyborczy. W przypadku, gdy obwodowa komisja
wyborcza zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu
wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym
Policję oraz Miejską Komisję Wyborczą, a fakt ten opisać w protokole głosowania.
7. Obwodowa komisja wyborcza czuwa, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty
do głosowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku, należy go opisać w protokole głosowania.
§ 49. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać przy głosowaniu inna osoba,
z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.

§ 50. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było
przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza po uzgodnieniu z Miejską Komisją Wyborczą
może zarządzić jego przerwanie lub przedłużenie. Uchwała obwodowej komisji wyborczej w tej sprawie
powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przekazana do Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. W przypadku przerwania głosowania obwodowa komisja wyborcza zakleja i opieczętowuje wlot urny
i oddaje ją wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu. Pieczęć obwodowej komisji
wyborczej oddaje się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi
komisji. W miarę możliwości obwodowa komisja wyborcza ustala również liczbę kart niewykorzystanych,
umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
3. W przypadku ustania przyczyn przerwania głosowania, obwodowa komisja wyborcza sprawdza,
czy pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są nienaruszone. Brak uchybień i ponowne
podjęcie głosowania komisja stwierdza protokolarnie.
4. W przypadku stwierdzenia, że pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są naruszone,
obwodowa komisja wyborcza zawiadamia o tym Miejską Komisję Wyborczą. Miejska Komisja Wyborcza
rozstrzyga o dalszym przebiegu głosowania, zgodnie z § 21 pkt 2.
§ 51. 1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, zabroniona jest
jakakolwiek agitacja wyborcza.

2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.
§ 52. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju
w czasie głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.

2. W razie konieczności przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, w porozumieniu z Miejską
Komisją Wyborczą, może zażądać interwencji Straży Miejskiej lub Policji.
Rozdział 12.
Ustalanie wyników głosowania
§ 53. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania
w obwodzie.

2. Obwodowa komisja wyborcza ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych
do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Obwodowa komisja wyborcza ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty
te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 20 – Poz. 25

4. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności członków tej komisji otwiera urnę, po czym
komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
5. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy
obliczeniach, o których mowa w ust. 4.
6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart,
obwodowa komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
§ 54. 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów
nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

2. W przypadku, gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, ustalenie liczby
oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego
okręgu wyborczego.
3. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.
§ 55. 1. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
1) osób uprawnionych do głosowania;
2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
3) kart do głosowania wyjętych z urny;
4) kart nieważnych;
5) kart ważnych;
6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.
3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane
decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji
wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu, z wymienieniem konkretnych
zarzutów. Do uwag tych winna się odnieść obwodowa komisja wyborcza, przedstawiając je razem
z protokołem z głosowania przekazanym Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym, że nie zwalnia
ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.
§ 56. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej
wiadomości wyniki głosowania, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym
dla wyborców, jednego egzemplarza protokołu głosowania w obwodzie.

§ 57. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje Miejskiej Komisji
Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie, z ewentualnymi
zarzutami mężów zaufania i stanowiskiem komisji, o których mowa w § 55 ust. 5, oraz karty do głosowania,
spis wyborców, pieczęć i inne dokumenty z głosowania.

2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych ustala Miejska Komisja
Wyborcza.
Rozdział 13.
Ustalanie wyników wyborów
§ 58. Na podstawie otrzymanych protokołów głosowania w obwodach, Miejska Komisja Wyborcza ustala
wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 21 – Poz. 25

§
59. 1. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie
oddanych głosów, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.

2. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwoje lub więcej
kandydatów, o rozdziale mandatów decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą,
według zasad określonych w § 60.
§
60. 1. Losowanie jest obowiązkowe, jeżeli co najmniej dwoje kandydatów otrzymało w danym okręgu
wyborczym równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu radnego.

2. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji
oraz mężów zaufania obecnych przy ustalaniu wyników wyborów.
3. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza karty losowania odrębnie dla każdego
kandydata, o którym mowa w ust. 1. Na karcie losowania wpisuje się imię lub imiona i nazwisko kandydata,
oraz umieszcza się pieczęć Miejskiej Komisji Wyborczej. Karta losowania powinna zostać złożona w sposób
uniemożliwiający identyfikację danych kandydata.
4. Gotowe karty losowania umieszcza się w stosownym pojemniku.
5. Po wymieszaniu kart, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez niego
Członek Komisji losuje kandydata bądź kandydatów, których uważać się będzie za wybranych do rady.
Losowanie polega na wyciągnięciu z pojemnika tylu kart, ile pozostało mandatów do obsadzenia w danym
okręgu wyborczym.
6. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
§
61. 1. Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów,
podając liczbę wybieranych radnych oraz nazwiska i imiona wybranych radnych, według poszczególnych
okręgów wyborczych.

2. W protokole podaje się również:
1) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Osiedla, obejmujące liczby:
a) wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
b) osób którym wydano karty do głosowania,
c) kart wyjętych z urny,
d) kart nieważnych,
e) kart ważnych,
f) głosów nieważnych,
g) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
2) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Miasta, sporządzone na podstawie zbiorczych
informacji, o których mowa w pkt 1, obejmujące:
a) liczbę:
-wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
-osób którym wydano karty do głosowania,
-kart wyjętych z urny,
-kart nieważnych,
-kart ważnych,
-głosów nieważnych,
-głosów ważnych,
b) imiona i nazwiska wybranych radnych w Osiedlach;
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 22 – Poz. 25

3) przebieg losowania, o którym mowa w § 60 ust. 2.

3. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości protokół wyników wyborów,
poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej
w swojej siedzibie.
Rozdział 14.
Protesty wyborcze i ważność wyborów
§ 62. 1. Miejska Komisja Wyborcza, po zakończeniu wyborów, w przypadku otrzymania uzasadnionych
uwag do pracy obwodowej komisji wyborczej, sprawdza dokumentację z wyborów i stwierdza prawidłowość
ich przebiegu.

2. W przypadku stwierdzenia istotnego niedopełnienia obowiązków przez obwodową komisję wyborczą,
bądź poważnych niezgodności w dokumentacji wyborczej, mogących mieć wpływ na wynik wyborów,
Miejska Komisja Wyborcza może unieważnić wybory do Rady, w terminie 14 dni od dnia wyborów.
3. Uchwałę o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień
przewodniczącego lub członków obwodowej komisji wyborczej.
4. Informację o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
poprzez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej
siedzibie i tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
§ 63. 1. W ciągu 5 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów
do Rady Osiedla, z powodu naruszenia przepisów wyborczych dotyczących głosowania, ustalenia wyników
głosowania bądź wyników wyborów – gdy to naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.

2. Protest może wnieść wyborca stale zamieszkujący na obszarze działania Rady.
3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej, ze wskazaniem przez wnoszącego protest
zarzutów oraz przedstawieniem lub wskazaniem dowodów, na których je opiera.
§ 64. 1. Sprawy, o których mowa w § 63 ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje w terminie 14 dni
od daty wpływu protestu, po uprzednim zawiadomieniu składającego protest.

2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę o:
1) odrzuceniu protestu, gdy wpłynie po terminie lub złoży go osoba nieuprawniona;

2) oddaleniu protestu, gdy uzna go za bezzasadny albo

3) stwierdzeniu nieważności wyborów do Rady bądź nieważności wyboru radnego, jeżeli stwierdzi, iż w
wyborach tych dopuszczono się naruszenia przepisów wyborczych, które wywarły istotny wpływ na wyniki
wyborów.

3. Miejska Komisja Wyborcza przesyła uchwałę, o której mowa w ust. 2, wnoszącemu protest.
§ 65. 1. Od rozstrzygnięć Miejskiej Komisji Wyborczej, o których mowa w § 64, wyborcy przysługuje
odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia.

2. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Osiedli podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia
odwołania w terminie 15 dni od daty jego wniesienia.
3. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Osiedli podejmuje uchwałę o:
1) odrzuceniu odwołania, gdy wpłynie po terminie lub złoży je osoba nieuprawniona, i stwierdzeniu ważności
wyborów;

2) oddaleniu odwołania, gdy uzna je za bezzasadne, i stwierdzeniu ważności wyborów albo

3) uwzględnieniu odwołania i odpowiednio do sformułowanego wniosku stwierdzeniu ważności bądź
nieważności wyborów.

4. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Osiedli przesyła uchwałę o rozstrzygnięciu odwołania
wnoszącemu to odwołanie oraz podaje tę uchwałę do publicznej wiadomości. Rozstrzygnięcie odwołania jest
ostateczne.
Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 23 – Poz. 25

§ 66. 1. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedla, ponowne wybory do Rady
Osiedla zarządza Miejska Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, w ciągu 90 dni od dnia podjęcia
rozstrzygnięcia o unieważnieniu wyborów.

2. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy
w ponownych wyborach może przewidywać krótsze terminy czynności wyborczych.
3. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe
postępowanie wyborcze.
§ 67. W przypadku stwierdzenia nieważności wyboru radnego, uzupełnia się skład Rady w trybie
określonym w § 71.

§ 68. Miejska Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów po upływie terminu, o którym mowa w § 63
ust. 1, wobec braku protestów przeciwko ważności wyborów albo po upływie terminu do złożenia odwołań, o
których mowa w § 65 ust. 1.

§ 69. Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zaświadczenia o wyborze, na podstawie protokołu
wyników wyborów, w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono ważność wyborów.

Rozdział 15.
Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady
§ 70. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
1) śmierci;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne;
5) zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego takim zniesieniem;
6) nieobecności na sesji Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje utraty prawa wybieralności, o ile
nastąpiło to w granicach Miasta.
3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady.
4. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 stwierdza Rada Osiedla.
Natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 -stwierdza Rada Miejska.
§ 71. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada Osiedla bez zbędnej zwłoki podejmuje uchwałę

o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów,
a nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku bezczynności Rady Osiedla, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje Rada Miejska.
§ 72. 1. W przypadku zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego
takim zniesieniem, organy Osiedla ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

2. W osiedlach powstałych w wyniku podziału lub połączenia przeprowadza się nowe wybory do rad
osiedli.
3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza Rada Miejska, wyznaczając ich termin na dzień wolny
od pracy, przypadający nie później, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o podziale lub
połączeniu.
4. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie organów osiedla ma miejsce później niż 1 rok
przed końcem kadencji.
5. W przypadku odłączenia od osiedla części terenu, mandat radnego stale zamieszkującego na obszarze
odłączonym wygasa z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie odłączenia, a skład Rady uzupełnia się
w trybie § 71.

Dziennik Urzedowy Województwa Dolnoslaskiego – 24 – Poz. 25

§ 73. 1. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu, Rada Miejska
rozwiązuje Radę. Rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.

2. Rada Miejska uchwala przeprowadzenie przedterminowych wyborów w osiedlu, w którym Rada została
rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania Rady.
3. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie Rady ma miejsce później niż 1 rok przed końcem kadencji.
§ 74. Kadencja Rady i radnych wybranych w wyborach nowych, ponownych i przedterminowych upływa
z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 6.

Rozdział 16.

Kampania wyborcza
§ 75. 1. W dniu głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów.
2. Umieszczanie materiałów wyborczych dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody zarządcy
terenu lub obiektu, na którym te materiały mają być umieszczone.
3. Zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na zewnątrz i wewnątrz obiektów administracji
publicznej, miejskich jednostek organizacyjnych, a także na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie
Miasta.
§ 76. 1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.

2. Koszty usunięcia materiałów wyborczych związanych z kampanią wyborczą obciążają kandydatów
kandydujących w wyborach.
Rozdział 17.
Przepisy końcowe
§ 77. Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu Miasta z tym, że nie dotyczy to kosztów
związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.

§ 78. 1. Karty do głosowania przechowuje się przez okres 2 miesięcy od dnia stwierdzenia ważności
wyborów.

2. Decyzję o zniszczeniu kart do głosowania po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje
przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Rad Osiedli.
§ 79. Dokumentacja z wyborów, która nie podlega archiwizacji, jest likwidowana po upływie roku od dnia
wyborów przez komisję ds. likwidacji, powołaną przez Prezydenta.