Obok Planowanej Spalarni Miasto Planuje Gigantyczną SORTOWNIĘ ŚMIECI na osiedlu Różanka i Poświętne!

„Setki kursów dniem i nocą, każdy samochód przewozi od 5 do 8 ton odpadów komunalnych z terenów Wrocławia i jego okolic” tak relacjonują rzeczywistość wrocławskiej sortowni odpadów w filmie opisującym jej działalność.
Sortowanie odpadów jest bezwzględnie konieczne i potrzebne naszemu miastu, to nie ulega wątpliwości!
Zadajemy tylko pytanie: dlaczego Pan Prezydent Rafał Dutkiewicz wnioskuje o wybudowanie gigantycznej sortowni odpadów pośród osiedli mieszkaniowych takich jak: Różanka – Poświętne – Polanowice – Widawa – Lipa Piotrowska – Osobowice?IMG_4846a
Odpowiedź wydaje się bardzo prosta!
Za płotem sortowni ma powstać spalarnia odpadów zwana wielopaliwową elektrociepłownią. Elektrociepłownia, która będzie zasilana węglem, śmieciami i biomasą! Szerzej na ten temat piszemy w artykule STOP SPALARNI ŚMIECI NA OSIEDLU KARŁOWICE – RÓŻANKA. Czy to przypadek, że w jednym czasie zbiegają się te dwa tematy. Tematy uzgodnione w zaciszu gabinetów, bo jak można inaczej nazwać brak szerokich konsultacji społecznych?
Radni Miasta Wrocławia na najbliższej sesji w ten czwartek tj. 23 marca 2017 roku zadecydują czy przychylą się do wniosku Prezydent Wrocławia – Rafała Dutkiewicza o zgodę na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod sortownię odpadów u zbiegu ul. Obornickiej i Jana Nowaka Jeziorańskiego (obwodnica śródmiejska). Czy odrzucą ten projekt jako nietrafiony i zagłosują za dobrem swoich wyborców, których reprezentują.
W odległości zaledwie 500 metrów od planowanych inwestycji, w ramach Programu Mieszkaniowego Wrocławia, zaplanowane są miejsca pod zabudowę wielorodzinną na osiedlu Poświętne!
Firma Fortum i Prezydent Wrocławia planują, przyszłym jak i obecnym mieszkańcom okolicznych osiedli, inwestycje znacząco oddziaływające na środowisko – czyli zagrażające ich zdrowiu i pogarszające ich warunki życia.IMG_4859a
Postaramy się być na tej sesji i z imienia i nazwiska wskazać Radnych Rady Miejskiej Wrocławia, którzy przychylą się do tego wniosku i tych którzy ten wniosek odrzucą. Wszystkich mieszkańców, wyborców z północnego Wrocławia, którzy nie mogą być na sesji Rady Miejskiej, zachęcamy do obserwowania na żywo transmisji z głosowania w Radzie Miejskiej Wrocławia. Transmisja On-line. Mamy nadzieję, że transmisja nie zostanie wyłączona w tym punkcie obrad, jak to się niestety zdarza.
Jak czytamy we wniosku Prezydenta Wrocławia „Celem planu jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych, które pozwolą na realizację na przedmiotowym obszarze, inwestycji w postaci sortowni odpadów. Wniosek w tym zakresie został złożony przez spółkę miejską Ekosytem. Zrealizowanie nowoczesnej sortowni odpadów odpowiada myśli o zrównoważonym rozwoju miasta, jest działaniem w interesie społecznym i stanowi istotny element wspomagający ochronę środowiska. Jednocześnie uruchomienie tej inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowiskach.”
Wniosek ten nie zawiera jednej najważniejszej rzeczy: troski o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Wrocławia, którzy mieszkają w sąsiedztwie i którym wydano stosowane pozwolenia na budowę domów i mieszkań.01 Lokalizacja spalarni odpadów Wrocław
„Wrocław Rozmawia” to hasło mało wiarygodne, ponieważ planuje się tak niebezpieczne inwestycje jak sortownia i spalarnia odpadów bez konsultacji i zaproszenia do rozmów, do dialogu społecznego najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców Wrocławia.
Czy to przypadek? Czy celowe działanie? Odpowiedź na te Pytania pozostawiamy mieszkańcom.
Wszyscy „produkujemy” śmieci i zdajemy sobie sprawę, że jest to temat, który należy do strategicznych zagadnień miejskich, ale nie możemy pozwolić na to, aby najważniejszą przesłanką do wyboru miejsca i sposobu realizacji tego zadania miejskiego była ekonomia inwestycji i maksymalizacji zysków inwestora. Człowiek, mieszkaniec ma niezbywalne prawo do bezpiecznego środowiska i jako obywatel tego miasta, jego najważniejszy podmiot, powinien być brany w pierwszym rzędzie pod uwagę!
Brak konsekwentnej i jak widać w tym przypadku, do końca przemyślanej Strategii Rozwoju Miasta Wrocławia doprowadza do takich bulwersujących sytuacji.06 Lokalizacja spalarni odpadów Wrocław
Jakie zagrożenia niesie taka inwestycja?
Hałas, wzmożony ruch samochodów, korki na ul. Obornickiej i Pełczyńskiej, fetor to tylko nieliczne z realnych zagrożeń!
Odpady komunalne generują zagrożenia chemiczne w postaci toksycznych gazów i pyłów oraz zagrożenia biologiczne, będące źródłem chorobotwórczych mikroorganizmów.
Obecność w odpadach komunalnych substancji organicznych złożonych z resztkowych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, fekaliów, podłoża mineralnego oraz innych składników tworzy dobre warunki do rozmnażania się bakterii i grzybów oraz pasożytów. Te patogeny występują zarówno w odpadach stałych i ciekłych, jak i w powietrzu znad składowisk odpadów a także w sortowniach odpadów komunalnych. Obecność bakterii i zarodków grzybów wykrywano w powietrzu wiele kilometrów od źródła, którym było wysypisko śmieci. Niektóre z nich mogą być wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia i mogą stanowić przyczynę zachorowania okolicznych mieszkańców.
 „Wyniki badań wskazują, że im teren zamieszkania bliższy składowisku odpadów, tym ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych zdecydowanie wzrasta. Za najbardziej niebezpieczną strefę uważa się strefę w obrębie do 2–3 kilometrów od składowiska odpadów” (źródło: Dolk H., Vrijheid M., Armstrong B. i wsp.: Risk of congenital anomalies near hazardous-waste landfill sites in Europe: the EUROHAZCON study. Lancet 1998; 352: 423-27).
Ile, jak długo i jakie odpady będą składowane?
20110805150048_fot 1 do cyprowskiegommmKolejnym zagrożeniem są pożary pojawiające się na składowiskach i w sortowaniach odpadów. Firmy ubezpieczeniowe podnoszą kwestie wciąż wzrastającego ryzyka. Sortownie narażone są na szereg oszustw ze strony podmiotów dostarczających odpady co może doprowadzić do katastrofy. Nieprzewidywalność składu przyjmowanych odpadów czyni je szczególnie niebezpiecznymi i mogącymi prowadzić do znacznych szkód.
Ponieważ nie ma gwarancji, że dana partia odpadów jest wolna od środków łatwopalnych i wybuchowych, istnieje możliwość wystąpienia pożaru. Tak więc adekwatnie do tych niebezpiecznych zdarzeń należy przewidzieć lokalizację zagrożonego miejsca z dala od osiedli ludzkich.
Oczywiście, zagrożenia te będą uzależnione od rodzajów odpadów dostarczanych do sortowni, czasu przechowywania, sposobu przetwarzania, itd.
Ale! Kto zagwarantuje jak będzie działał obiekt za kilka czy kilkanaście lat? Jak będzie zachowywał się właściciel w stosunku do mieszkańców i środowiska?
Katastrofa ekologiczna w przestrzeni miejskiej, w bliskiej odległości od skupisk ludzkich o dużej gęstości zaludnienia jest najgorszą rzeczą, która może się wydarzyć. Czy można świadomie narażać ludzi na takie ryzyko?

 

 ————————————————————————————————————————————–
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., (1999) w „Klasyfikacja szkodliwych biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych”, Lublin, Instytut Medycyny Wsi; podają zagrożenia jakie towarzyszą emisji pyłów w postaci bioareozoli, które zawierają mikroorganizmy i ich toksyny. Przy pracach nad usuwaniem odpadów można spotkać się między innymi z:
Wirusami:
kategoria Bunyaviridae – Hantawirus Sin Nombre (SNV) występuje u ludzi i gryzoni, grupa zagrożenia 3 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-pyłową, powietrzno-kropelkową lub bezpośrednio (skaleczenia), oddziaływując na człowieka powodować może gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (HFRS), zespół płucny; jedyną ochroną są ochrony osobiste, tępienie gryzoni, dezynfekcja; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Bunyaviridae – Hantawirus Seul występuje u ludzi i gryzoni, grupa zagrożenia 3 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-pyłową, powietrzno-kropelkową lub bezpośrednio (skaleczenia), oddziaływując na człowieka powodować może gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym (HFRS); jedyną ochroną są ochrony osobiste, tępienie gryzoni, dezynfekcja; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Parvoviridae – Parwowirus ludzki (B19) występuje u ludzi, grupa zagrożenia 2 w UE, przenoszony drogą powietrzno-kropelkową, oddziaływując na człowieka powodować może gorączkę z wysypką, anemię, poronienia; jedyną ochrona są ochrony osobiste, izolacja chorych; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Picornaviridae – wirus ostrego krwotocznego zapalenia spojówek (AHC) występuje u ludzi, grupa zagrożenia 2 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-kropelkową, oddziaływując na człowieka powodować może ostre, krwotoczne zapalenie spojówek; jedyną ochroną są ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Picornaviridae – wirus choroby Heinego i Medina (polio, typy 1-3) występuje u ludzi, w ściekach, grupa zagrożenia 2 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-kropelkową, bezpośrednio, drogą pokarmową, oddziaływując na człowieka powodować może gorączkę, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, paraliż (zwykle u dzieci), inwalidztwo; ochroną są szczepienia ochronne, ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, asenizacja ścieków.
Bakteriami:
kategoria Gram-dodatnie ziarniaki – Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) występują u ludzi i zwierząt, w ściekach, w pyle, powietrzu, wodzie, żywności, grupa zagrożenia 2 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-pyłową, powietrzno-kropelkową, bezpośrednio (m.in. przez instrumenty medyczne – zakażenia szpitalne), drogą pokarmową, oddziaływując na człowieka powodować może zakażenia ropne, stany zapalenie dróg oddechowych i innych narządów, zatrucie pokarmowe, posocznicę, alergie; ochroną są ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, indywidualne autoszczepionki, przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, kontrola produktów żywnościowych, oświata zdrowotna, opatrywanie ran, redukcja zapylenia w pomieszczeniach, stosowanie utleniających mydeł zapobiegających alkalizacji skóry; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Gram-dodatnie ziarniaki – Staphylococcus pyogenes (paciorkowiec ropotwórczy) występuję u ludzi, grupa zagrożenia 2 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-kropelkową, bezpośrednio (m.in. przez instrumenty medyczne), oddziaływując na człowieka może powodować zakażenia ropne skóry, anginę, różę, płonicę, zapalenie kłębuszków nerkowych, zapalenie wsierdzia; wytwarza liczne toksyny zwiększając patogenność (erytrotoksyny, streptolizyny, białko M i inne); ochroną są ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Gram-dodatnie ziarniaki – Staphylococcus spp. (S.bovis, S.equi, S.mutans, S.salivarius i inne) występują u ludzi i zwierząt, grupa zagrożenia 2 (UE, USA), przenoszone drogą powietrzno-kropelkową, bezpośrednio, oddziaływując na człowieka mogą powodować zapalenie płuc, wsierdzia, jamy ustnej, dróg moczowych i innych narządów, próchnicę zębów; ochroną są ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran; brak jak na razie szczepionki;
Grzybami:
kategoria Grzyby niedoskonałe – Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty) występuje w glebie, surowcach roślinnych, kompoście, odpadach, drewnie bukowym, grupa zagrożenia 2 (UE, USA), przenoszony drogą powietrzno-pyłową i powietrzno-kropelkową, oddziaływując na człowieka może powodować aspergilozę płuc, alergie, wytwarza mikotoksyny (fumigilinę, gliotoksynę, kwas helwelowy); ochroną są ochrona produktów roślinnych przed spleśnieniem, ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, dezynfekcja, sterylizacja; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Grzyby niedoskonałe, workowce – Glukany występują w glebie, surowcach roślinnych i zwierzęcych, pyle, powietrzu, grupa zagrożenia 0 (UE, USA), przenoszone drogą powietrzno-pyłową, oddziaływując na człowieka mogą powodować reakcję zapalną w tkance płucnej powodując ODTS, przewlekłe zapalenie oskrzeli; ochroną są ochrony osobiste, redukcja zapylenia, odgrzybianie, dezynfekcja; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Grzyby niedoskonałe – VOC występują w surowcach roślinnych i zwierzęcych, pyle, powietrzu, przenoszone drogą powietrzno-pyłową i powietrzno-kropelkową, oddziaływując na człowieka mogą powodować zatrucia z objawami ogólnymi (nudności, złe samopoczucie itd.); ochroną są ochrony osobiste, redukcja zapylenia, odgrzybianie, dezynfekcja; brak jak na razie szczepionki;
kategoria Grzyby podstawczaki – Puccinia graminis (rdza źdźbłowa) występuje w surowcach roślinnych (zboże), przenoszona drogą powietrzno-pyłową, oddziaływując na człowieka może powodować astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa; ochroną są ochrona upraw przez stosowanie fungicydów, ochrony osobiste, redukcja zapylenia; brak jak na razie szczepionki.

IMG_4870a

 

Mapa Wrocław sortownia odpadów uchwała rady miejskiej WP_20170318_09_50_25_PanoramaIMG_4840

 

 

05 demografia Lokalizacja spalarni odpadów Wrocław

 

10 myśli na temat “Obok Planowanej Spalarni Miasto Planuje Gigantyczną SORTOWNIĘ ŚMIECI na osiedlu Różanka i Poświętne!

 • 20 marca 2017 o 20:40
  Permalink

  1. Fortum Power and Heat Polska jest częścią koncernu Fortum, wiodącej spółki energetycznej , dział ającej głównie na terenie krajów skandynawskich, krajów basenu Morza Bałtyckiego
  w tym na terenie Polski oraz Rosji.

  2. Ze strony Fortum: Projekt zakłada budowę elektrociepłowni w północnej części miasta na obszarze, (11,5 ha) będącym w posiadaniu Fortum. Prawidłowe funkcjonowanie elektrociepłowni zapewni niezbędna infrastruktura sieciowa (nowe przyłącze do sieci ciepłowniczej, przyłącze elektroenergetyczne oraz przyłącze gazowe). Inwestycja jest wpisana w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Rozwoju Miasta Wrocławia oraz posiada wszystkie pozwolenia środowiskowe, niezbędne do jej realizacji. Inwestor uzyskał pozytywne warunki przyłączenia do sieci zarówno elektroenergetycznej jak i gazowej.
  (cytat: http://www.fortum.com/countries/pl/o-fortum/projekty-inwestycyjne/ec-wroclaw/pages/default.aspx)

  Czy jest w takim razie sens dyskutowania skoro jest juz po zamiatane?

 • 21 marca 2017 o 10:13
  Permalink

  To nie jest niebezpieczna inwestycja. Wrocław potrzebuje takiego rozwiązania, bo inaczej utoniemy w śmieciach. Zapraszam wszystkich na wizytę na wysypisku śmieci, wtedy zobaczycie jaki kolor mają np. wody „gruntowe” odprowadzane z takiego wysypiska. Wyglądają jak kawa.
  Takie rozwiązania są praktykowane w wielu miastach w Europie (w tym bardziej rozwiniętych od naszego), a taki obiekt naprawde jest obarczony bardzo surowymi normami środowiskowymi, które bezwzględnie musi spełnić. W hali maszyn, podłoga jest tak czysta, że można z niej jeść.
  Więc nie wiecie co mówicie.
  Znacznie bardziej szkodliwe dla środowiska i ludzi jest spalanie śmieci w domowych paleniskach.

  • 21 marca 2017 o 23:07
   Permalink

   To jest niebezpieczna inwestycja. Spalarnia odpadów np. w Wiedniu, ta najbardziej znana, składuje odpady po spalaniu (popioły zeszkliwiane) w dawnych wyrobiskach solnych poza granicami kraju (!) jako odpady skrajnie niebezpieczne. Produkcja tych popiołów to spory procent masy spalonego materiału, która zawiera metale ciężkie. Problem odpadów zaczyna na nowo a nie kończy w spalarni. Chłodzenie żużlu wodą tworzy nowe niebezpieczne produkty spalania w postaci siarczków, które błyskawicznie mogą trafić do środowiska. Zagadnienia technologiczne są istotne. Chemiczne również. Tu nie chodzi tylko o to, co wyjdzie kominem. Fortum nie ma pomysłów na popioły albo jak ma to nie będą dla nas dobre. Dodatkowo przy tak różnorakich materiałach do spalania monitorowanie tego co wychodzi z komina jest nierealne, ponieważ bardzo drogie. Rakotwórcze furany i benzopireny zasilą nasze wrocławskie powietrze. Ponadto nie ma norm dla wielu trujących produktów spalania (po prostu nie zostały ustanowione) zatem te będą na pewno „nie przekraczane”. Obecna elektrociepłownia ma nadwyżki produkcji energii. Fortum nie ma zamiaru podłączać okolicznych mieszkańców do sieci, zatem oni będą dalej palić tym co dotychczas. Zasilać tę wrocławską spalarnię ma woda pitna. Tu jest wiele spraw nieprzedyskutowanych i niejasnych.

  • 23 marca 2017 o 13:25
   Permalink

   Taka inwestycja w centrum miasta??????

 • 22 marca 2017 o 00:31
  Permalink

  oczywiscie, ze jest sens – jak mozna taka bombe z opoznionym zaplonem planowac na terenie miasta gdzie wydaje sie pozwolenia na budowe domkow i blokow. Skazenie wod gruntowych, pyly, wzmozony ruch, zapewne jakies ptactwo roznoszace to po okolicy – POPIERAM ARTYKUL bede sledzil sesje rady miasta i jesli to przejdzie to idziemy do telewizji, od lokalnych po ogolnokrajowe i prasa. Nie moze tak byc, ze pozwalaja ludzia mieszkac chciac ich jednoczesnie podtruwac. Takie inwestycje powinny byc organizowane na wydzielonych wczesniej polaciach poza miastem z dobudowana infrastryktura gdzie nie bedzie wydawalo sie pozwolen na budowe w promieniu min 3km.

 • 22 marca 2017 o 00:35
  Permalink

  Dodam jeszcze ze obok jest targ Piast, z ktorego caly Wroclaw sie zaopatruje w zywnosc.

 • 22 marca 2017 o 19:33
  Permalink

  Skandal. Po calym wrocławiu lata straz miejska policja bo ktos wycina drzewo, w TV to juz sami przestapcy bo drzewo wycieli a tu w srodku miasta planujemy spalarnie smieci.. i kto to pisze ze nie jest szkodliwe.. !!! jakich slow uzyc… chyba ze dziecko ktoregos z radnych bedzie mialo nowotwór to wtedy sie zastanowimy… skandal.. ZDECYDOWANIE i ABSOLUTNIE taka inwestycja powinna byc za miastem jest wiele loaklizacji a na pewno kazdy wrocławianin dolozy po 5 pln kazdego miesiac do dodatkowego transportu.. co z ta spalarnia za 20 lat,,.. jak cala zostanie obudowana domkami, blokami …. jakze jajoglowym trzeba byc zeby cos takiego planowac w miescie !!!! malo zachorowan na raka w rodzinie macie … LUDZIE dajcie spokoj… spalarnia tylko za miasto .. sa poligony stare pgr,,.. taniej bedzie wysiedlic nawet jedna czy druga wies… litosci… kto o tym zdecydował.. kto sporzadzil ten plan.. ktorzy radni to podpisali.. prosze o nazwiska i najlepiej miejsce zamieszkania… moze na bielanach zrobimy taka spalarnie tam najwiecej smieci sie produkuje ..

 • 23 marca 2017 o 21:52
  Permalink

  Jakiś koszmar. Chyba będę śmieci wrzucał do Odry będzie taniej i bezpieczniej dla mojej rodziny.

 • 20 kwietnia 2017 o 19:15
  Permalink

  Patrząc na rozkład wiatrów we Wrocławiu to spalarnia może powstać najwyżej na południowym-wschodzie miasta, ale nie na Północy!!! We wrocławiu dominują kierunki wiatru z sektora zachodniego, średnio 51% w roku, w okresie od września do stycznia wzrasta częstość z kierunków północno-zachodnich, kierunki z sektora wschodniego, których najwięcej jest w kwietniu, stanowią średnio 32% w roku, najrzadziej pojawiają się wiatry z północnego wschodu i południa (ok. 7% w roku).

Komentarze są wyłączone.