WBO 2016 oświetlenie alei między ulicami: Grudziądzką i Kętrzyńską

Projekt dla naszego osiedla to NR 518!!!! (projekt w najniższym progu kwotowym: do 250 000)

Kolejny raz stoczymy walkę o oświetlenie alei między ulicami: Grudziądzką i Kętrzyńską.

ZASADY GŁOSOWANIA (z regulaminu WBO 2016)

Prawo do udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył szesnaście lat.
Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 4 projekty:

2 rejonowe i 2 ogólnomiejskie. Projekty rejonowe nie muszą dotyczyć tego samego rejonu. Glosujący wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów
kwotowych (mały, duży) i dwa projekty z puli ogólnomiejskiej. 

Nie można głosować na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego!!!

Dopuszczono dwa rodzaje głosowania:
Głosowanie elektronicznie
 www.wroclaw.pl/wbo
– głosowanie potwierdzane SMS
– z jednego numeru mogą zagłosować max 3 osoby
Głosowanie w formie papierowej
– każda karta po oddaniu głosu musi być podpisana przez głosującego
– każde pole na karcie powinno być wypełnione
– urny są w 13 lokalizacjach na terenie miasta
– karty będą przy urnach i na stronie WWW

Do realizacji zostaną skierowane te projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów – do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę.