WBO 2020 – Głosujemy!

GŁOSUJEMY NA projekty osiedlowe, w tym na jedyny NASZ – PROJEKT PONAD-OSIEDLOWY – #342 Projekt Park przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu.

GŁOSUJĄC NA TEN PROJEKT ROZPOCZYNAMY PROCES ZWIĄZANY Z ZAGOSPODAROWANIEM ZANIEDBANEGO TERENU POMIĘDZY KOŚCIOŁEM A WAŁAMI – z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy. Projekt Park przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu (naprzeciwko kościoła pw. św. Antoniego) na Karłowicach (Osiedle Karłowice-Różanka) zakłada opracowanie projektu, wytyczenie alejek, budowę oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów, montaż ławek.Zapewnienie ochrony drzewu (dąb szypułkowy) o cechach pomnika przyrody (wniosek o ustanowienie pomnika przyrody jest rozpatrywany przez powołane do tego organy). Ustawienie dookoła drzewa niewielkiego ogrodzenia lub okręgu z kamieni.Na terenie tym znajduje się już pewna liczba drzew, ale konieczne są dodatkowe nasadzenia oraz wytyczenie alejek.

Głosujemy na stronie: https://www.wroclaw.pl/budzet…/glosowanie-wbo-2020Nasze Osiedle