Czy będą powtórzone wybory do RO Karłowice-Różanka?

Rada Miejska wciąż rozpatruje wniesiony protest w sprawie wyborów do Rady Osiedla Karłowice-Różanka. W załączeniu zamieszczamy odpowiedź Komisji Wyborczej na wniesiony protest przeciwko ważności wyborów w 2017 roku.

Do komisji wpłynęło odwołanie od poniżej załączonego oddalenia protestu. W związku z tym nasza Rada Osiedla nadal nie działa i wybrani Radni czekają na złożenie ślubowania.

25 maja 2017 odbyło się posiedzenie Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli nr 46, które miało odnieść się do drugiego odwołania od uchwały MKW nr 107/2017 z dnia 19 maja 2017 w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów.

Czekamy na uchwałę komisji i  datę pierwszej sesji nowo wybranej RO Karłowice-Różanka.

Odwołanie Komisja Wyborcza Powołanie RO Karłowice Różanka