Oświadczenie Komitetu Społecznego NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów”

Wrocław, 13 kwietnia 2017r.
 
Oświadczenie Komitetu Społecznego NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów” reprezentującego mieszkańców północnych dzielnic Wrocławia w sprawie stanowiska Pana Prezydenta Wrocławia dotyczącego budowy spalarni śmieci / elektrociepłowni wielopaliwowej Fortum przy ul. Obornickiej 195.
Reprezentujemy tysiące mieszkańców naszego miasta, którzy złożyli podpisy pod protestem wobec budowy spalarni śmieci / elektrociepłowni wielopaliwowej firmy Fortum we Wrocławiu. Wnioskujemy o wydanie negatywnej oceny oddziaływania na środowisko oraz odmowę wydania decyzji środowiskowej i pozwolenia budowlanego dla budowy ww. instalacji spalarni śmieci/elektrociepłowni przy ul. Obornickiej 195 przez Firmę Fortum.
Ww. przedsięwzięcie jest próbą wybudowania spalarni odpadów zarówno komunalnych oraz przemysłowych, jako tzw. paliwo alternatywne, czyli odpady z grupy 19 z pominięciem wymagań i procedur przewidzianych dla budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów, mimo sprzeciwu mieszkańców, organizacji miejskich, ekologicznych i specjalistów z zakresu energetyki.
Wystarczy zapoznać się z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, aby dowiedzieć się jaki charakter miała mieć ta „elektrociepłownia”.
Spalarnia /elektrociepłownia wielopaliwowa była bardzo mocno powiązana z miejskim projektem budowy sortowni odpadów na sąsiedniej działce. W tej sprawie Fortum wraz z miejską spółką Ekosystem prowadzili tzw. „dialog techniczny”. O ofercie Fortum w sprawie całościowej gospodarki odpadami dla miasta, której kluczowym elementem miała być sortownia odpadów donosiły media. Właśnie dlatego to Miasto było adresatem naszych pierwszych protestów.
Mało wiarygodne są w tym kontekście tłumaczenia Pana Prezydenta Dutkiewicza, że nie wiedział nic o charakterze tej inwestycji, skoro jego przedstawiciele prowadzili ten „dialog techniczny” oraz przyjmowali wnioski o wydawanie decyzji administracyjnych!
W kolejnych wypowiedziach przedstawiciele Urzędu Miasta deklarowali, że Wrocław nie jest zainteresowany i nie planuje budowy spalarni. Mimo to zostały wydane pierwsze pozwolenia budowlane przygotowujące budowę spalarni i procedowane są kolejne! Na dodatek to nie Pan Prezydent Dutkiewicz jest inwestorem, tylko zagraniczny koncern Fortum. I to koncern Fortum może podjąć decyzję o rezygnacji z inwestycji.
W związku z powyższym żądamy jednoznacznej odpowiedzi na poniższe pytania:
– czy zostanie wydana pozytywna decyzja środowiskowa na budowę tzw. elektrociepłowni wielopaliwowej przy ul. Obornickiej 195?
– czy zostanie wydana pozytywna decyzja dotycząca pozwolenia na budowę tzw. elektrociepłowni wielopaliwowej przy ul. Obornickiej 195?
Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE
„STOP Spalarni Odpadów”
Grażyna Bronicka
Elżbieta Cegieła
Teresa Chmiel
Katarzyna Cincio-Gajewska
Marcin Krzykowski
Joanna Nawrot
Joanna Stańczyk
Przemysław Zankowski