Kontakt do Radnych Osiedla Karłowice-Różanka

karlowiceRADA OSIEDLA KARŁOWICE – RÓŻANKA

Przewodniczący Rady Osiedla – Ewa Suchożebrska
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla – Michał Zaporowski
Zarząd Osiedla Karłowice-Różanka:
Przewodniczący – Mariola Skowron
Wiceprzewodniczący – Grzegorz Maślanka
Skarbnik – Wojciech Olszewski
Sekretarz – Agnieszka Marcinkowska
Członek Zarządu – Jan Niemczyk

Adres siedziby:

Rada Osiedla Karłowice-Różanka

ul. Bałtycka 8, 51-120 Wrocław

Telefon:

+48 71 372 70 08

E-mail:

karlowice@osiedle.wroc.pl

 

Oficjalna strona internetowa Rady Osiedla Karłowice-Różanka  http://osiedle.wroc.pl/index.php/karlowice-rozanka