Kontakt do Radnych Osiedla Karłowice-Różanka

RADA OSIEDLA KARŁOWICE – RÓŻANKA

Przewodnicząca Rady Osiedla – Ewa Suchożebrska
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla – Michał Zaporowski
Zarząd Osiedla Karłowice-Różanka:
Przewodniczący – Grzegorz Maślanka
Wiceprzewodnicząca – Mariola Skowron
Skarbnik – Wojciech Olszewski
Sekretarz – Agnieszka Marcinkowska
Członek Zarządu – Jan Niemczyk

Radni:
Borzymowska Barbara Anna
Dzioba Dorota Helena
Figaszewska Katarzyna Agnieszka
Jarmusz Małgorzata
Kaczkowska Magdalena
Kaczkowski Łukasz
Klamka Artur Jan
Kozłowski Henryk
Lipiński Mariusz
Łacina Irena
Łukowski Jan
Marcinkowska Agnieszka
Maślanka Grzegorz Sebastian
Mazela Ewa
Milewski Edward
Niemczyk Jan
Salamon Anna Grażyna
Skowron Mariola
Suchożebrska Ewa
Zankowski Przemysław
Zaporowski Michał Karol

Komisje stałe Rady Osiedla Karłowice – Różanka i ich skład

1. Komisja promocji
Przewodniczący Komisji: Mariusz Lipiński
członkowie: Grzegorz Maślanka, Agnieszka Marcinkowska, Wojciech Olszewski, Ewa Suchożebrska

2. Komisja spraw społecznych, gospodarczych i edukacji
Przewodniczący Komisji: Katarzyna Figaszewska
członkowie: Jakub Józefiak, Mariusz Lipiński, Przemysław Zankowski, Barbara Borzymowska

3. Komisja infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Komisji: Henryk Kozłowski
członkowie: Jakub Józefiak, Małgorzata Jarmusz, Jan Niemczyk, Artur Klamka

4. Komisja organizacji wydarzeń kulturalno-oświatowych
Przewodniczący Komisji: Anna Salamon
członkowie: Mariusz Lipiński, Barbara Borzymowska, Przemysław Zankowski

5. Komisja rewizyjna
Przewodniczący Komisji: Magdalena Kaczkowska
członkowie: Mariusz Lipiński, Dorota Dzioba, Katarzyna Figaszewska, Przemysław Zankowski

6. Komisja bezpieczeństwa
Przewodniczący Komisji: Jan Łukowski,
członkowie: Przemysław Zankowski, Edward Milewski

7. Komisja ds. remontu siedziby Rady
Przewodniczący Komisji: Jan Niemczyk
członkowie: Jan Łukowski, Dorota Dzioba, Katarzyna Figaszewska, Przemysław Zankowski

8. Komisja rozwoju zasobów zielonych
Przewodniczący Komisji: Barbara Borzymowska
członkowie: Magdalena Kaczkowska, Anna Salamon

9. Komisja projektów
Przewodniczący Komisji: Przemysław Zankowski
członkowie: Ewa Mazela, Henryk Kozłowski

Adres siedziby:

UWAGA! Zmiana adresu od marca 2019r.:
tymczasowy adres: al. Jana Kasprowicza 46, Wrocław

DYŻURY RADNYCH:
w każdą środę w godzinach:18:00-19:00

DYŻUR POLICJANTA:
w każdą czwartą środę miesiąca w godzinach:18:00-19:00

DYŻUR STRAŻNIKA MIEJSKIEGO:
w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 18:00-19:00

PORADY PRAWNE:
w każdą trzecią środę miesiąca w godz. 18:00 – 19:00
bezpłatnych porad prawnych udzielać będą:
adwokat Katarzyna Figaszewska oraz radca prawny Magdalena Kaczkowska

Odpady wielkogabarytowe
Dorota Dzioba tel. 608 872 993
Michał Zaporowski tel. 506 930 999.

Organizacja wydarzeń kulturalno-oświatowych
Anna Salamon  mail: anna.salamon@osiedla.wroclaw.pl

Sprawy społeczne, gospodarcze i edukacja
Katarzyna Figaszewska mail: katarzyna.figaszewska@osiedla.wroclaw.pl

Promocja
Mariusz Lipiński mail: mariusz.lipinski@osiedla.wroclaw.pl

Infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne
Henryk Kozłowski

Bezpieczeństwo
Jan Łukowski

Rozwój zasobów zielonych
Barbara Borzymowska

Projekty
Przemysław Zankowski

Komisja ds. remontu siedziby Rady
Jan Niemczyk mail: jan.niemczyk@osiedla.wroclaw.pl

Komisja rewizyjna
Magdalena Kaczkowska

Sekretarz
Agnieszka Marcinkowska mail: agnieszka.marcinkowska@osiedla.wroclaw.pl

Rada Osiedla Karłowice-Różanka

ul. Bałtycka 8, 51-120 Wrocław

Telefon:

+48 71 372 70 08

E-mail:

karlowice@osiedla.wroclaw.pl

 

Oficjalna strona internetowa Rady Osiedla Karłowice-Różanka  http://osiedle.wroc.pl/index.php/karlowice-rozanka