Kontakt do Radnych Osiedla Karłowice-Różanka

karlowiceRADA OSIEDLA KARŁOWICE – RÓŻANKA

Przewodnicząca Rady Osiedla – Ewa Suchożebrska
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla – Michał Zaporowski
Zarząd Osiedla Karłowice-Różanka:
Przewodniczący – Grzegorz Maślanka
Wiceprzewodnicząca – Mariola Skowron
Skarbnik – Wojciech Olszewski
Sekretarz – Agnieszka Marcinkowska
Członek Zarządu – Jan Niemczyk

Radni:
Borzymowska Barbara Anna
Dzioba Dorota Helena
Figaszewska Katarzyna Agnieszka
Jarmusz Małgorzata
Józefiak Jakub Andrzej
Kaczkowska Magdalena
Klamka Artur Jan
Kozłowski Henryk
Lipiński Mariusz
Łukowski Jan
Marcinkowska Agnieszka
Maślanka Grzegorz Sebastian
Mazela Ewa
Milewski Edward
Niemczyk Jan
Olszewski Wojciech Zbigniew
Salamon Anna Grażyna
Skowron Mariola
Suchożebrska Ewa
Zankowski Przemysław
Zaporowski Michał Karol

Komisje stałe Rady Osiedla Karłowice – Różanka i ich skład

 1. Komisja promocji
Przewodniczący Komisji:  Mariusz Lipiński
członkowie: Grzegorz Maślanka, Agnieszka Marcinkowska, Wojciech Olszewski, Ewa Suchożebrska

2. Komisja spraw społecznych, gospodarczych i edukacji
Przewodnicząca Komisji: Katarzyna Figaszewska
członkowie: Jakub Józefiak, Mariusz Lipiński, Przemysław Zankowski, Barbara Borzymowska

3. Komisja infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Przewodniczący Komisji:  Henryk Kozłowski
członkowie:  Jakub Józefiak, Małgorzata Jarmusz, Jan Niemczyk,  Artur Klamka

4. Komisja organizacji wydarzeń kulturalno-oświatowych
Przewodnicząca Komisji:  Anna Salamon
członkowie:  Mariusz Lipiński, Barbara Borzymowska, Przemysław Zankowski

5. Komisja rewizyjna
Przewodnicząca Komisji:  Magdalena Kaczkowska
członkowie:  Mariusz Lipiński, Dorota Dzioba, Katarzyna Figaszewska, Przemysław Zankowski

6. Komisja bezpieczeństwa
Przewodniczący Komisji:  Jan Łukowski,
członkowie:  Przemysław Zankowski, Edward Milewski

7. Komisja ds. remontu siedziby Rady
Przewodniczący Komisji:  Jan Niemczyk
członkowie:  Jan Łukowski, Dorota Dzioba, Katarzyna Figaszewska, Przemysław Zankowski

8. Komisja rozwoju zasobów zielonych
Przewodnicząca Komisji:  Barbara Borzymowska
członkowie: Magdalena Kaczkowska, Anna Salamon

9. Komisja projektów
Przewodniczący Komisji: Przemysław Zankowski
członkowie: Wojciech Olszewski, Jakub Józefiak, Ewa Mazela, Henryk Kozłowski

Adres siedziby:

Rada Osiedla Karłowice-Różanka

ul. Bałtycka 8, 51-120 Wrocław

Telefon:

+48 71 372 70 08

E-mail:

karlowice@osiedla.wroclaw.pl

 

Oficjalna strona internetowa Rady Osiedla Karłowice-Różanka  http://osiedle.wroc.pl/index.php/karlowice-rozanka