Elektorciepłownia na Różance – przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko!

Publikujemy ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE z dnia 13.09.2016 r. znak: WSR-OOŚ.6220.165.2016.AN o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195,  lokalizowanego na działkach nr 2/9, 2/10, AM-5 obręb Różanka.

 

Zawiadomienie - OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO