Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE „STOP SPALARNI ODPADÓW”

OŚWIADCZENIE
Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE „STOP SPALARNI ODPADÓW” oświadcza, że został założony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. i może być reprezentowany jedynie przez następujące osoby wchodzące w skład komitetu:
  1. Grażyna Bronicka
  2. Elżbieta Cegieła
  3. Teresa Chmiel
  4. Katarzyna Cincio-Gajewska
  5. Łukasz Kaczkowski
  6. Marcin Krzykowski
  7. Joanna Nawrot
  8. Przemysław Zankowski
Społeczny Komitet NASZE OSIEDLE „STOP SPALARNI ODPADÓW”