PETYCJA – TAK dla renowacji zabytkowej bramy „Różanka”

Mieszkańcy osiedla przygotowali petycję skierowaną do Prezesa Spółki Akcyjnej ATAL o pozostawienie i renowację zabytkowej bramy ‚Różanka’.

Brama znajduje się przy dawnym budynku administracji młyna, przy ulicy Młynarskiej we Wrocławiu, który to budynek po odnowieniu ma nosić nazwę „VIlla Rosa”. „Villa Rosa” jest elementem nowego osiedla mieszkaniowego „Nowe Miasto Różanka”, które to osiedle firma ATAL buduje na terenie przemysłowym zabytkowego Młyna Różanka we Wrocławiu.

Jako Niezależny Portal Osiedla Karłowice przyłączamy się do petycji i zachęcamy mieszkańców do jej poparcia!

Link do petycji: PETYCJA