NIE BĘDZIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA KARŁOWICACH

Rada Miejska Wrocławia przyjęła w dniu dzisiejszym, projekt uchwały o poszerzeniu strefy płatnego parkowania we Wrocławiu wyłączając z projektu strefy C, rejon XII czyli Karłowice.
Jak informowaliśmy 13 marca 2019 roku, Urząd Miejski przygotował projekt poszerzenia strefy płatnego parkowania we Wrocławiu o Karłowice. Brak skutecznego poinformowania mieszkańców, o bardzo ważnym projekcie, spowodował naszą reakcję i zajęcie się tym tematem.
Nasze wspólne działanie z mieszkańcami, Stowarzyszeniem „Nasze Osiedle” oraz przedstawicielami Rady Osiedla spowodowało, że Urząd Miejski wycofał z obecnego projektu obszar XII – czyli Karłowice.
Należy przyznać, że temat wprowadzenia strefy jest ważnym elementem sterowania dostępnością miejsc parkingowych, ale powinien on być wprowadzany w pełni świadomie i po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji lokalnej.
Oparcie się Urzędu na czterech przypadkowych opiniach w sprawie Karłowic, w tym dwóch przesłanych przez Internet, jest mówiąc delikatnie – mało profesjonalne. Dodatkowo, warto wspomnieć, że konsultacje odbywały się w 2017 roku na Śródmieściu a Rada Osiedla Karłowice-Różanka została oficjalnie poinformowana o planach stworzenia strefy na Karłowicach, dopiero na początku 2019 roku, już po powstaniu projektu. Trudno w tej sytuacji uważać, że mieszkańcy zostali skutecznie poinformowani o temacie.
Prowadzone z Radnymi Miejskimi oraz z urzędnikami miejskimi, odpowiedzialnymi za projekt, rozmowy doprowadziły do konsensusu jakim jest wycofanie obecnie, z zakresu poszerzonej strefy parkowania, Karłowic wraz z obietnicą powrotu do tematu z uszanowaniem podmiotowości mieszkańców.
Projekt, który był przygotowany, obciążyłby finansowo mieszkańców ale również spowodowałby, że wiele wąskich, osiedlowych uliczek, blisko strefy parkowania zostałoby zatarasowanych. Nasiliłoby się również parkowanie na trawnikach, przed bramami wjazdowymi na posesje, czyli poza płatnymi miejscami postojowymi. Można założyć z prawie stu procentową pewnością, że samochody pracowników firm i instytucji z okolicy Placu Piłsudskiego, przeniosłyby się na ulicę Potockiego lub Orkana, skoro te ulice nie byłyby objęte strefą płatną. Wiemy jak rzadko pojawia się na naszym osiedlu straż miejska i jak uciążliwe byłoby to dla mieszkańców.
Mamy nadzieję, że Biuro Partycypacji Społecznej stanie na wysokości zadania i przy kolejnym, tak ważnym temacie zorganizuje prawdziwe konsultacje dla naszego osiedla i nie będziemy musieli kolejny raz protestować, przeciwko ignorowaniu nas mieszkańców, w procesie podejmowania bardzo ważnych decyzji dotyczących NASZEGO OSIEDLA! Karłowic.
Niedoszły projekt planowanej strefy płatnego parkowania dla Karłowic (źródło projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/):