PETYCJA – TAK dla renowacji zabytkowej bramy „Różanka”

Mieszkańcy osiedla przygotowali petycję skierowaną do Prezesa Spółki Akcyjnej ATAL o pozostawienie i renowację zabytkowej bramy ‚Różanka’. Brama znajduje się przy dawnym

Czytaj dalej