Jakie zadania inwestycyjne wskaże nowa Rada Osiedla Karłowice-Różanka?

Rady Osiedli przygotowują Karty Zadań Inwestycyjnych.
Na zgłoszenie zadań inwestycyjnych osiedla mają czas do 7 lipca. Zadania w formie wypełnionej tabeli powinny trafić do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jedno osiedle może zgłosić maksymalnie 3 zadania, które powinny być uszeregowane według kategorii ważności.
W chwili obecnej kwota planowana na realizację KZI nie jest większa niż w poprzednim roku, czyli wynosi 3 mln PLN. Ponieważ jednak trwają spotkania z samorządami osiedlowymi oraz toczy się dyskusja dotycząca przyszłych kompetencji Rad Osiedli, jeśli ona wzrośnie, informacja o tym zostanie podana w ostatnim kwartale 2017 r.
Propozycje zgłoszone przez samorządy osiedla zostaną przeanalizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji, kosztów i zgodności z przepisami. Następnie te pozytywnie zweryfikowane, zostaną zapisane w
projekcie budżetu miasta na 2018r. Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w roku 2018 dowiemy się w grudniu, kiedy radni uchwalą budżet miasta na 2018 r.
Poniżej w wersji skróconej jeszcze raz przedstawiamy, jak będzie wyglądała procedura KZI w roku 2017:
  • samorządy osiedlowe powinny zaproponować zadania inwestycyjne do 7 lipca
  • powinno one zostać przesłane w formie elektronicznej lub papierowej do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
  • jedno osiedle może złożyć maksymalnie 3 zadania inwestycyjne, uszeregowane według kategorii ważności
  • zadania zostaną wpisane do budżetu miasta na 2018r. a następnie przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia w momencie uchwalenia budżetu miasta na 2018r. co nastąpi zapewne na koniec grudnia 2017r.
  • informacja o tym które zadania zostały wybrane do realizacji zostanie przekazana Rado Osiedli do końca stycznia 2018r. realizacja zadań wybranych do realizacji nastąpi w roku 2018
Źródło: http://www.wroclaw.pl/karty-zadan-inwestycyjnych-kzi-dla-rad-osiedli-karty-do-pobrania
Z zainteresowaniem czekamy na wskazane we wnioskach zadania, które złoży Rada Osiedla Karłowice-Różanka.