Piesi i rowerzyści na moście kolejowym!

Bardzo duża ilość pieszych i rowerzystów przechodzi po torach przez mostek kolejowy znajdujący się nad Kanałem Miejskim Odry, w ciągu mostu kolejowego biegnącego równolegle z Mostem Warszawskim. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, z uwagi na duży ruch pociągów na tej trasie. Liczne grupy osób skracają sobie drogę pomiędzy nowym osiedlem znajdującym się przy ul. Zakładowej / Rychtalskiej a ścieżką Pasterską od strony Mostu Warszawskiego (Karłowice).
Z otrzymanych zdjęć wynika, że osoby te narażają się na śmierć lub kalectwo wynikające z potrącenia przez pociąg a jednocześnie narażają maszynistów i pasażerów pociągów na urazy związane z awaryjnym hamowaniem. Apelujemy o zaprzestanie tych karygodnych i bezmyślnych zachowań!
Niestety, problem ten wynika z braku kładki nad Kanałem Miejskim, która umożliwiłyby mieszkańcom piesze lub rowerowe pokonanie Kanału Miejskiego z Kleczkowa na Karłowice. Osoby które przechodzą po mostku kolejowym, prawdopodobnie nie chcąc cofać się w stronę Mostu Trzebnickiego przez swoje lenistwo i głupotę, narażają siebie i innych na olbrzymie niebezpieczeństwo.
Apelujemy do tych osób o rozwagę i nieprzechodzenie po torach przez most kolejowy a do odpowiednich Władz o budowę kładki w okolicach starego Elewatora przy Rychtalskiej, która to kładka umożliwiłby bezpieczne przejście na ścieżkę Pasterską.

IMG_5453IMG_5464IMG_5470IMG_5479IMG_5482IMG_5488IMG_5495