Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw – NABÓR WNIOSKÓW

Fundacja Umbrella  prowadzi pilotażowy fundusz dotacyjny finansowany ze środków Gminy Wrocław. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Wrocławia. Projekt realizowany jest od maja do grudnia 2017 r.
Najważniejsze informacje:
Dla kogo?: wyłącznie dla grup nieformalnych, czyli trzech pełnoletnich osób, niepowiązanych  ze sobą rodzinnie, składających wniosek o dofinansowanie działania.
Dofinansowanie działań: minimalna kwota 1000 zł. maksymalna kwota 5000 zł na projekt.
Co wspieramy?: działania, które powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością.
Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się z ze społecznym zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy i inspirujący. Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży, działania dla seniorów.
Okres realizacji działań: macie 60 dni na realizację waszych działań.
Kiedy można składać wnioski?: pierwszy nabór na przełomie czerwca i lipca 2017 r, drugi nabór na przełomie sierpnia i września 2017 r.. Dokładne daty zostaną podane w ogłoszeniach konkursowych.
Szczegółowe zasady dotyczące Funduszu znajdziesz w Regulaminie oraz ogłoszeniu o naborze.
Źródło: http://www.wfmi.pl/