Zakończenie rozbudowy Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej planowane na 10 marca 2017r.

 

Zbliża się wyznaczony termin zakończenia rozbudowy Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej we Wrocławiu. Inwestycja warta 4 177 080 zł ma na celu przebudowę, remont i co najważniejsze dla naszej dzielnicy: rozbudowę istniejącego żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu.

Jest to z pewnością jedna z ważniejszych i oczekiwanych inwestycji na naszym osiedlu. Obecnie bardzo często mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z prywatnych żłobków, które niestety nie zawsze posiadają odpowiednie warunki, tak potrzebne do stworzenia komfortu i bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom naszego osiedla. Dodatkowo, prywatna opieka jest kosztowna na co nie stać wielu rodziców.

Żłobek 04Inwestycja przewiduje zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszącej, oraz pielęgnacje zieleni na terenie żłobka.

Zakres inwestycji powinien objąć:

1)     roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, w tym:

−       remont kapitalny i przebudowa wnętrza w zakresie: ścian, sufitów, posadzek, podkładów, klatki schodowej oraz wszystkich instalacji,

−       rozbudowę budynku żłobka o dźwig towarowy i schody zewnętrzne do piwnicy,

−       wymianę stolarki wewnętrznej i stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) z parapetami,

−       przebudowę i wyposażenie węzła żywienia i pralni,

−       przebudowę i remont pomieszczenia węzła cieplnego, z rozbudową instalacji c.o. o układ instalacji c.t.,
−       wymianę pokrycia dachowego z termomodernizacją,

−       termomodernizację elewacji z izolacją fundamentów,

−       wykonanie nowego wiatrołapu przy wejściu głównym;

Żłobek 032)     wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym cyfrowego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;

3)     wykonanie nowych instalacji sanitarnych z pełnym opomiarowaniem mediów;

4)     dostawę i montaż wyposażenia z częściowym wykorzystaniem wyposażenia istniejącego w pomieszczeniach: kuchni, pralni, sanitariatach, łazienkach, WC, szatniach dzieci, pomieszczeniach gospodarczych;

5)     w zakresie zagospodarowania terenu wykonanie m.in.:

−       wjazdu na teren żłobka z połączeniem z publiczną drogą i chodnikiem,

−       4 miejsc parkingowych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej,

−       małej architektury (ławki, kubły na odpady, stojaki na rowery z zadaszeniem),

−       nawierzchni EPDM na placu zabaw,

−       dostawy i montażu nowych urządzeń zabawowych,

−       dostawy i montażu nowego panelowego ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego z bramą i furtkami,

−       oświetlenia zewnętrznego,

−       w zakresie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz obsiania trawą terenów zielonych.