500 000 zł na przygotowanie projektu zagospodarowania Placu Piłsudskiego we Wrocławiu

 

Urząd Miejski Wrocławia umieścił w budżecie Programu Miejskiego na 2017 rok – 500 000 zł na dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania Placu Piłsudskiego we Wrocławiu. Przetarg na wykonanie projektu ma zostać ogłoszony przez wrocławski Zarząd Inwestycji Miejskich w pierwszym kwartale tego roku.

Film z Placu Piłsudskiego

Mamy nadzieję, że przygotowany projekt uwzględni wszystkie potrzeby mieszkańców, tradycję miejsca i jego historię, czyli zrealizowaną 100 lat temu na Karłowicach, koncepcję urbanistyczną tworzącą – „Miasto Ogród”!

Idea „Miasta Ogrodu” jest niezaprzeczalną szansą dla Władz Miejskich Wrocławia na odwołanie się do tradycji miejsca przy realizacji hasła „Zielony Wrocław”.

Mieszkańcy podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych wyraźnie wskazywali na potrzebę utrzymania zieleni. Faworytem społeczności lokalnej Karłowic był projekt konkursowy przewidujący stworzenie zielonych pergoli nad skwerem znajdującym się w południowej części Placu!

Czekamy na efekty prac projektowych i liczymy na niezwłoczną ich realizację!

Plac Piłsudskiego Wrocław