SPOTKANIE W SPRAWIE PLANÓW ROZBUDOWY DAWNEGO SZPITALA IM. J. KORCZAKA PRZY UL. KASPROWICZA

Zapraszamy serdecznie !
Mieszkańców Karłowic, 30 maja 2017 roku o godz. 17.00 do Centrum Kultury Agora przy ul. Serbskiej, na spotkanie z przedstawicielami firmy developerskiej „Arche Sp. z o.o.”.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane mieszkańcom plany przebudowy i rozbudowy terenu dawnego szpitala im J. Korczaka przy ul. Kasprowicza.  Przedstawiciele firmy „Arche” szczególnie zapraszają właścicieli sąsiadujących domów.