X LO pozostaje na Osiedlu Karłowice – Różanka!

Z wielką przyjemnością i radością przekazujemy informację uzyskaną od Pani Grażyny Bronickiej, członka Rady Rodziców X LO, że nie będzie przeniesienia Liceum Ogólnokształcącego nr X, z ulicy Pieszej na ulicę Jedności Narodowej!

Władze miasta zrezygnowały z tych planów!

Pani Grażyna Bronicka poinformowała nas, że to m.in. dzięki postawie uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli i wszystkich osób związanych ze Szkołą, można było znaleźć zrozumienie u osób zarządzających naszym Miastem i uzyskać zmianę tych planów.

Podziękowania należą się min. Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Panu Jarosławowi Delewskiemu, który z pełnym zrozumieniem pochylił się nad wnioskiem naszej społeczności o zachowanie Szkoły z ponad 60-letnią tradycją, na terenie naszego Osiedla.

Dyrekcja X LO potwierdza tę informację!

Jako Niezależny Portal Osiedla Karłowice-Różanka dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję!