UWAGA – można zgłaszać uwagi do Uchwały ANTYSMOGOWEJ dla Wrocławia

Uchwała „antysmogowa” dla Gminy Wrocław jest obecnie w fazie konsultacji. Można składać uwagi i wnioski do końca września 2017 roku.
Uchwała będzie dotyczyła mieszkań i domów znajdujących się na terenie Wrocławia, ogrzewanych, m.in. węglem. Mamy nadzieję, że planowane regulacje wpłyną pozytywnie na ograniczenie smogu na terenie Wrocławia. Mamy również nadzieję, że regulacje spowodują rozwój sieci ciepłowniczej! Włączenie się, w proces ograniczenia emisji smogu, przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dystrybucję energii cieplnej we Wrocławiu, jest jednym z koniecznych warunków, aby cały finansowy ciężar zmiany systemu zasilania nie spadł wyłącznie na mieszkańców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu uchwały i składania wniosków! PROJEKT UCHWAŁY

Przedłożony do konsultacji projekt m.in. zakazuje spalania węgla, drewna i odpadów węglowych.

Zgodnie z zapisami projektu uchwały zakaz ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r. co oznacza, że mieszkańcy ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie instalacji grzewczych po tej dacie, będą zobowiązani do zainstalowania jedynie takich źródeł ciepła, które spełniają warunki uchwały. Mieszkańcy, którzy do tego czasu ogrzewali mieszkania starymi piecami będą mieli 6 lat na ich likwidację (do 1 stycznia 2024 roku).
Z uwagi na lokalizację nie wszystkie mieszkania lub domy na terenie Wrocławia mogą zostać podłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Mając to na uwadze Urząd Miejski Wrocławia zaproponował dla takich przypadków, aby w uchwale „antysmogowej” znalazły się zapisy pozwalające na ogrzewanie mieszkań węglem kamiennym o określonych parametrach. Rozwiązanie to wymaga wymiany wszystkich starych pieców, tzw. „kopciuchów” na piece co najmniej 5 klasy.
Piece tej klasy pozwalają zredukować emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do minimum. Charakteryzują się bardzo dużą efektywnością i czystością spalania paliwa, dzięki czemu do powietrza emitowanych jest dużo mniej zanieczyszczeń. „Kopciuchy” wprowadzają do powietrza ok. 400mg/m3 pyłów a piec 5 klasy zaledwie max.
Propozycje zmian do uchwały „antysmogowej” wpisują się w dotychczasowy katalog działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji we Wrocławiu m.in.:
współpracę z dostawcami ciepła w podłączaniu mieszkań do sieci ciepłowniczej,
priorytetowe podejście do komunikacji zbiorowej.
W konsultacjach, które potrwają do końca września 2017 r. mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia, dla których jest ważna poprawa jakości powietrza.
Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego
https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-450-konsultacje_projektow_uchwal.html
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektów uchwał: ( 06_Formularz zglaszania uwag.docx [10 KB])
– w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław,
– ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Obwieszczenie z projektami uchwał dostępne jest także na stronie http://bip.irt.wroc.pl/ w zakładce „ogłoszenia – aktualności” i na stronie  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”.

 

Źródło: https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-450-konsultacje_projektow_uchwal.html