WBO Wrocław 2017 głosowanie

Od piątku 15 września można głosować na projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wrocławianie zdecydują, na co wydać 25 mln zł. Głosowanie trwa do 2 października a wybierać można spośród 372 pomysłów.
Jako Niezależny Portal wspieramy projekty rejonowe dla Osiedla Karłowice – Różanka, dotyczące budowy obiektów rekreacyjnych na dawnym „Brodziku” –
Placu Zabaw – projekt mały – [Projekt nr 265]
Boisko wielofunkcyjne – projekt duży – [Projekt nr 8]
Zachęcamy mieszańców Wrocławia do oddania głosu na te projekty!

 

wbo-2017-glosuj1

instrukcja głosowania

[tx_divider size=”24″]

W ramach ogłoszonych konsultacji mieszkańcy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty:
a) w formie elektronicznej, poprzez osobiste wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej wroclaw.pl/wbo;
b) w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego celu osobiście wypełnionych formularzach.
4. Prawo do udziału w konsultacjach ma każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył szesnaście lat.
5. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji. Można oddawać głos lub głosy na wybrany projekt (projekty) z dowolnego rejonu. Nie ma obowiązku głosowania na projekty rejonowe występujące w miejscu zamieszkania głosującego.
6. Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 4 projekty: 2 rejonowe i 2 ogólnomiejskie. Projekty rejonowe nie muszą dotyczyć tego samego rejonu. Glosujący osobiście wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów kwotowych (mały, duży) i dwa projekty z puli ogólnomiejskiej. Nie można głosować na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego.
7. Na projekt musi zostać oddanych co najmniej 100 głosów, aby został skierowany do realizacji.
8. Wyniki głosowania są podawane do publicznej wiadomości po podliczeniu i weryfikacji głosów
oddanych w formie elektronicznej i papierowej, nie później niż do końca października 2017r.