Protest w sprawie nowej myjni samochodowej przy ulicy Bezpiecznej!

Mieszkańcy Osiedla Różanka zwrócili się z petycją – prośbą – protestem o wysłuchanie głosu setek mieszkańców Osiedla i zmianę, wstrzymanie lub anulowanie decyzji o lokalizowaniu myjni samochodowej u zbiegu ulic Bezpiecznej i Chorwackiej.
Z uzyskanych informacji wynika, że Urząd Miejski Wrocławia planuje sprzedać teren, na którym obecnie znajdują się małe pawilony handlowe, z przeznaczeniem na myjnię samochodową.
Mieszkańcy obawiają się uciążliwości planowanej inwestycji a za razem chcą, aby ten teren pozostał tradycyjnie miejscem, gdzie będzie się znajdował mały handel i usługi. Sugerują również powstanie w tym miejscu miejsc parkingowych, których brakuje w tej okolicy. Problemy parkingowe pogłębiły się po zainstalowaniu na chodnikach słupków ograniczających mieszkańcom powierzchnię parkingową. O tej sytuacji pisaliśmy już wcześniej.
Petycję do Prezydenta złożył Komitet Społeczny, któremu przewodniczy Radny Osiedla Karłowice-Różanka Pan Przemysław Zankowski.

 

Treść petycji do Prezydenta Wrocławia:

 

Pan

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

 

PETYCJA MIESZKAŃCÓW

Dotyczy:

 1. zmiany, wstrzymania lub anulowania decyzji o lokalizowaniu myjni samochodowej, w związku z niniejszą petycją Mieszkańców stanowczo przeciwnych przeznaczeniu działki przy skrzyżowaniu ul. Bezpiecznej
  i Chorwackiej (50 m od bloku Chorwacka 90-96) pod budowę myjni samochodowej zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia nr 6428/2016 z dnia 30.11.2016 r. o warunkach zabudowy działki AR_11, nr 120/7.
 2. wstrzymania przez Miasto sprzedaży ww. działki, całkowicie lub na okres np. 5-10-20 lat (procedura sprzedaży jest w toku) oraz przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych przeznaczenia ww. terenu 780 m2 na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców np. na utworzenie kilkunastu miejsc parkingowych zgodnie ze zgłoszonym w 2017 projektem WBO nr 698.

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z petycją – prośbą – protestem o wysłuchanie głosu setek mieszkańców Osiedla Karłowice-Różanka i zmianę, wstrzymanie lub anulowanie decyzji o lokalizowaniu myjni samochodowej, w związku z niniejszą petycją Mieszkańców stanowczo przeciwnych przeznaczeniu działki przy skrzyżowaniu ul. Bezpiecznej i Chorwackiej (50 m od bloku Chorwacka 90-96) pod budowę myjni samochodowej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych naszego osiedla (zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia nr 6428/2016 z dnia 30.11.2016 r. o warunkach zabudowy działki AR_11, nr 120/7.

Jednocześnie zwracamy się o wstrzymanie przez Miasto sprzedaży ww. działki całkowicie lub na okres np. 5-10-20 lat (procedura sprzedaży jest w toku zgodnie z informacją Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UMW z 1.07.2017r. oraz informacją ze strony internetowej Giełda Nieruchomości: gisserver.um.wroc.pl), pozostawienia istniejącego kiosku z gazetami, art. papierniczymi i szkolnymi, Lotto, w którym od wielu lat, codziennie dziesiątki, setki mieszkańców kupują m.in. gazety, bilety MPK oraz wydzierżawienia pozostałej części działki z przeznaczeniem na zaspokojenie rzeczywistych, potrzeb mieszkańców lub użyczenia mieszkańcom części działki z przeznaczeniem np. na utworzenie kilkunastu miejsc parkingowych, po przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych na temat oczekiwań mieszkańców (Zgłoszony w 2017 Projekt WBO nr 698 pn. Budowa ekologicznych „zielonych” miejsc parkingowych wzdłuż całej ul. Bezpiecznej. Stop słupkom i budowie myjni. Chcemy parkingu!” – odpowiadał na zgłaszane potrzeby mieszkańców wskazujących 6 lokalizacji nowych miejsc parkingowych. Komentarz UMW po weryfikacji : „Projekt realizowany poza WBO, Miasto przygotowuje w tym roku projekt remontu ulicy Bezpiecznej wraz z miejscami parkingowymi).

Apelujemy do Pana Prezydenta o brak zgody na biznesowe przedsięwzięcie polegające na inwestycji budowy myjni samochodowej – ingerującej wyjątkowo negatywnie w prawo Mieszkańców do miejsca spokojnego, bezpiecznego życia oraz odpoczynku po pracy na nadodrzańskim Osiedlu. Budowa myjni samochodowej w tej lokalizacji stała by się symbolem jednej z najgorszych możliwych inwestycji na którą zezwoliło Miasto, wbrew woli swoich Mieszkańców.

Wskazujemy z jednej strony na ogromną uciążliwość planowanej budowy myjni samochodowej naprzeciw bloku mieszkalnego ul. Chorwacka 90-96 w odległości 50 m od bloku, ze względu na koszmarny  i nieprzyjazny całodobowy hałas wysokiej częstotliwości, przekraczający dopuszczalne normy (szczególnie w porze nocnej) oraz generowanie dodatkowego dużego ruchu samochodów odwiedzających myjnię  o każdej porze dnia i nocy, powodując mieszkańcom zakłócenie możliwości normalnego odpoczynku w godzinach 22-6 rano.

Wzmożony ruch samochodowy wokół myjni, to także więcej spalin i wszechogarniającego Wrocław smogu w otoczeniu naszego miejsca życia, co powoduje stan zagrożenia zdrowia i frustrację z codziennego funkcjonowania wśród nieprzyjaznych obiektów odbieranych przez mieszkańców jako uciążliwe  i posiadające przemysłowy charakter.

Dodatkowo do myjni tej nie byłoby dobrego dojazdu ponieważ SM Chemik nie zgadza się na dojazd  od ul.Chorwackiej, a dojazd od ul. Bezpiecznej byłby karkołomny i niebezpieczny, stanowiąc zagrożenie dla uczestników ruchu zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych poruszających się ciągiem komunikacyjnym wzdłuż ul. Bezpiecznej. Lokowanie tego typu obiektów uciążliwych dla życia mieszkańców powinno odbywać się w miejscach odpowiednio oddalonych, odosobnionych np. co najmniej kilkaset metrów, od okien domów, sypialni mieszkańców. Na myjnię jedziemy przecież samochodem, tym bardziej warto umiejscowić ją w miejscu odległym od mieszkań i pieszego ciągu komunikacyjnego jakim jest chodnik wzdłuż ul. Bezpiecznej, przy którym położone są sklepiki spożywcze, handlowe, usługowe. Z pewnością myjnia samochodowa nie pasuje do wymienionego zestawu potrzebnych mieszkańcom punktów usługowo-handlowych o nieuciążliwym dla nikogo charakterze.

Natomiast drugim koronnym argumentem przeciw powstaniu nowej myjni jest fakt, iż w pobliżu tzn. w promieniu ok. 220-250 m istnieje już od kilku lat całodobowa 4 stanowiskowa myjnia samochodowa przy ul. Obornickiej/Parnickiego (naprzeciw stacji paliw SHELL) i spełnia potrzeby kierowców, będąc zlokalizowana przy samym głównym ciągu samochodowym ul. Obornickiej, gdzie i tak jest ogromne natężenie ruchu aut.

Zadajemy sobie pytanie, komu mają służyć 2 myjnie aut położone praktycznie obok siebie? Jednocześnie domagamy się nowych, tzw. „zielonych” ekologicznych miejsc parkingowych wzdłuż całej ul. Bezpiecznej zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem – projektem do WBO nr 698.

My mieszkańcy Osiedla podpisani pod niniejszą petycją wyrażamy sprzeciw i wolę dużej części społeczności lokalnej, (społeczności także nie podpisanej pod niniejszym protestem, ale wyrażającej zbulwersowanie sprawą) , nie zgadzając się na lokowanie drugiej, kolejnej myjni samochodowej obok istniejącej już myjni przy skrzyżowaniu ul. Obornickiej i Parnickiego, a zatem w promieniu ok. 200-250 m.

Z perspektywy potrzeb mieszkańców osiedla – żadne sensowne argumenty nie przemawiają za budową nowej myjni przy skrzyżowaniu ul. Bezpiecznej i Chorwackiej, ponieważ obecnie funkcjonująca w otoczeniu osiedla – 4 stanowiskowa myjnia samochodowa 24 H przy ul. Obornickiej naprzeciw stacji paliw SHELL – pokrywa zapotrzebowanie na tego typu usługi w okolicy.

Oczekujemy w miejscu swojego zamieszkania różnych udogodnień, spełnienia naszych potrzeb:  np. drobnego handlu detalicznego, przyjaznych, nie uciążliwych usług, na które jest zapotrzebowanie, miejsc rekreacji i sportu, odpoczynku wśród zieleni, nasadzeń drzew, miejsc parkingowych, centrów życia lokalnego, szkół, żłobków, dobrej komunikacji –  – tylko nie drugiej myjni aut!  – istniejącej już przecież w promieniu ok. 200 m na ul. Obornickiej (naprzeciw stacji paliw SHELL).

Zwracamy uwagę iż skwer ul. Bezpieczna/Chorwacka mógłby zostać przeznaczony na nowoczesne, zadbane i wzorcowe tzw. „zielone” miejsce parkingowe na ok. 20 samochodów lub jako dalsza alternatywa –  na postawienie estetycznych pawilonów handlowo-usługowych, obok istniejącego wiele lat kiosku  z gazetami, art. papierniczymi i szkolnymi i lotto, na usługi którego jest duże zapotrzebowanie społeczności lokalnej (setki klientów dziennie) – oczywiście najlepiej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, co powinno być standardem i dobrą praktyką na wszystkich Osiedlach Wrocławia.

W chwili obecnej mamy poczucie, iż nasze oczekiwania co do otoczenia miejsca zamieszkania nie są spełniane. Np. Miasto intensywnie wyprzedaje inwestorom grunty lub nieruchomości przynoszące tylko maksymalny jednorazowy zysk/korzyść, wydaje się bez dogłębnej analizy i właścicielskiego, gospodarskiego spojrzenia – jakie straty i negatywne oddziaływanie mogą pojawić się dla mieszkańców w przyszłości. (Przykład: Sprzedaż Agory na pl. Piłsudskiego – Mieszkańcom zabrano „centrum życia i spotkań”, a niszczejący od wielu lat zabytek, przeistacza się w ruinę i wywołuje tylko negatywne skojarzenia nad polityką miasta, które zezwoliło na taki stan rzeczy, wyprzedając jednorazowo „skarb” Osiedla, bez odpowiednich zabezpieczeń nałożonych na inwestora  i powodując zastój tej okolicy zamiast rozwoju).

Innym przykładem jest wyprzedaż dla deweloperów gruntów Osiedla pod zabudowę mieszkaniową, która oczywiście powinna się rozwijać, ale w sposób zrównoważony, z zapewnieniem parkingów i „zielonych” miejsc odpoczynku oraz rekreacji, jednym słowem w sposób przemyślany, zrównoważony, kontrolowany.  Negatywnym przykładem jest zlikwidowany pod budowę nowego bloku – parking na ok. 200 samochodów na ul. Bezpiecznej, co niemal wszyscy mieszkańcy boleśnie odczuwają – będąc zmotoryzowani lub oczekujący odwiedzin rodziny, zazwyczaj poruszającej się samochodem.

Prosimy Pana Prezydenta o wstrzymanie się ze sprzedażą przedmiotowego terenu (działki) do czasu wypracowania na drodze konsultacji z mieszkańcami wspólnego stanowiska opartego na rzeczywistych potrzebach mieszkańców, nie –inwestorów i deweloperów kierujących się w swoich decyzjach jedynie zyskiem ekonomicznym, często przy aprobacie i wsparciu Miasta.

Wrocław zaczyna być postrzegany przez Wrocławian jako strona zainteresowana korzyściami wyłącznie ekonomicznymi (zysk ze sprzedaży gruntu, bez rzetelnej analizy konsekwencji wyprzedaży terenu – jeszcze raz przytaczamy negatywny i spektakularny przykład sprzedaży budynku Agora na pl. Piłsudskiego, co doprowadziło do ruiny i postępującej dewastacji zabytkowego budynku oraz przede wszystkim zaniku funkcji „centrum życia lokalnego” na Karłowicach.

Podsumowując:

 1. Wnioskujemy o pisemne zapewnienie i wiążącą na przyszłość decyzję administracyjną, iż na działce AR_11, nr 120/7 nie powstanie myjnia samochodowa.
 2. Wnosimy o wstrzymanie przez Miasto sprzedaży ww. działki całkowicie lub na okres np. 5-10-20 lat (procedura sprzedaży jest w toku zgodnie z informacją Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UMW z 31.07.2017r. oraz informacją ze strony internetowej Giełda Nieruchomości: gisserver.um.wroc.pl),

jednoczesnego pozostawienia istniejącego na działce kiosku z gazetami, art. papierniczymi i szkolnymi i lotto, w którym od wielu lat, codziennie dziesiątki, setki mieszkańców kupują m.in. gazety, bilety MPK, art. papiernicze i szkolne oraz wydzierżawienia pozostałej części działki z przeznaczeniem na zaspokojenie rzeczywistych, potrzeb mieszkańców lub użyczenia mieszkańcom części działki z przeznaczeniem np. na utworzenie kilkunastu miejsc parkingowych, po przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych na temat oczekiwań mieszkańców (Zgłoszony w 2017 Projekt WBO nr 698 pn. Budowa ekologicznych „zielonych” miejsc parkingowych wzdłuż całej ul. Bezpiecznej. Stop słupkom i budowie myjni. Chcemy parkingu!” – odpowiadał na zgłaszane potrzeby mieszkańców wskazujących 6 lokalizacji nowych miejsc parkingowych. Komentarz UMW po weryfikacji : „Projekt realizowany poza WBO, Miasto przygotowuje  w tym roku projekt remontu ulicy Bezpiecznej wraz z miejscami parkingowymi).

W załączeniu:

 1. Kserokopie list z ponad 400 podpisami mieszkańców, przeciwnych budowie myjni samochodowej
  na działce AR_11, nr 120/7. (Kserokopie list dołączono do wiadomości Pana Prezydenta, oryginały list do wglądu na życzenie).

Otrzymują:

 1. Pan Adam Grehl – Wiceprezydent Wrocławia
 2. Pan Jacek Sutryk –Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia
 3. Pani Regina Danek – Dyrektor Wydziału Sprzedaży Nieruchomości UM Wrocławia
 4. Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM Wrocławia
 5. Pan Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju
 6. Pani Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
 7. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 8. Rada Osiedla Karłowice – Różanka
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
 10. Media (prw.pl, tvp3.pl, Onet.pl, gazeta wrocławska, gazeta wyborcza wrocław)

 

PLAN MYJNIA

 

 

Petycja w sprawie myjni str 1Petycja w sprawie myjni str 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petycja w sprawie myjni str 3Petycja w sprawie myjni str 4