Przekroczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza!

Pył PM10 – 115 µg/m3  (norma – 50 µg/m3) – ponad 2-krotne przekroczenie
Pył PM2,5 – 96 µg/m3  (norma – 25 µg/m3) – prawie 4-krotne przekroczenie

Zanieczyszczenie powietrza przekroczone prawie 4-krotnie! – Stan na godzinę 17:00 –  4 lutego 2017 roku.

Pomiar dotyczy północnej część Wrocławia – w tym Różanka, Karłowice, Polanka, Osobowice, Kleczków, itd. Lokalnie stężenia trujących pyłów mogą być nawet znacznie wyższe.

Dopuszczalne poziomy:

norma suubstancji

Więcej na temat zanieczyszczenia można znaleźć:  TUTAJ