Czad – cichy zabójca – na Placu Pisłudskiego we Wrocławiu!

Dwa zastępy straży pożarnej i pogotowie ratunkowe interweniowały wieczorem 5 lutego 2017 roku w związku z zatruciem czadem (tlenek węgla). Czadu nie czuć i nie widać, dlatego jest to tak niebiezpieczne zagrożenie!
Jak się dowiedzieliśmy to już kolejna interwencja w ciągu kilku miesięcy w ty samym lokalu. Interwencja w maju 2016r. została opisana w Gazecie Wrocławskiej: GAZETA WROCŁAWSKA CZYTAJ TUTAJ
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.  Strażacy podkreślają, że nie należy bagatelizować objawów duszności, zawrotów głowy i nudności – to może być sygnał, że zatruliśmy się czadem.
Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowyc co najmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
  • Czytaj też: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/czad-poradnik-28072014.pdf [Poradnik na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa]

Ulotka _NIE dla czadu_Wpływ stężenia tlenku węgla (czadu) w powietrzu na organizm człowieka wg. CIOP-BIT