Przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego na Karłowicach – Różance w styczniu 2017

poziom stężenia pyłu zawieszonegoOkres grzewczy przynosi znaczne pogorszenie powietrza którym wszyscy oddychamy. Niestety winę za to w dużej części ponoszą sami mieszkańcy. Mieszkańcy którzy spalają śmieci, tzn. stare meble, odpady plastikowe, stare kołdry, poduszki, pieluchy jednorazowe, podkłady kolejowe,opony oraz całą masę innych przedmiotów w tym zawartości domowych koszy na śmieci!
Niektórzy oszczędzają kosztem zdrowia innych mieszkańców: swoich sąsiadów!
Tylko świadomość zagrożenia i właściwa postawa mieszkańców może wyeliminować takie zachowania i poprawić jakość powietrza którym oddychamy.

Co nas truje?

Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5. Posiada zdolność przedostawania się głęboko do płuc – pęcherzyków płucnych, powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi.

Stwierdzono, że zanieczyszczenia pyłowe mogą mieć zdolność do odbijania promieniowania docierającego do kuli ziemskiej, jednocześnie przyczyniając się do powolnego ochładzania klimatu.

Stężenie pyłu zawieszonego Wrocław - Karłowice

Stężenie pyłu zawieszonego PM10 stacji pomiarowej DOL12 Wrocław – Karłowice – (norma 50 µg/m3)

Pył zawieszony PM2,5 DOL12 Wrocław - Karłowice

Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 stacji pomiarowej DOL12 Wrocław – Karłowice – (norma 25 µg/m3)

 

 

[tx_divider size=”24″]
Metody ograniczania

  • nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu zachowania Twoich sąsiadów,
  • przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
  • używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
  • ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
  • korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru – nie wszędzie musisz dojechać samochodem,
  • jeśli w Twojej gminie zorganizowana jest selektywna zbiórka odpadów zielonych – przekazuj pozostałości roślinne do odzysku – nie spalaj ich w ogrodzie.

Co to jest pył zawieszony?

Pyły zawieszone PM10, PM2,5

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10µm, natomiast w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 µm. Zanieczyszczenia pyłowe mogą osiągać różne rozmiary oraz kształty. Ponadto posiadają zdolność do adsorpcji na swojej powierzchni innych, bardzo szkodliwych zanieczyszczeń (dioksyn i furanów, metali ciężkich, czy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – m.in. benzo(a)pirenu). Pyły zawieszone przede wszystkim emitowane są bezpośrednio a takich źródeł jak pożary, unoszenia się pyłu z palców budów, dróg niepokrytych asfaltem, procesów spalania.
norma suubstancji

 

 

Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zwieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi z równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

 

Źródło: http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/

 

Jedna myśl na temat “Przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego na Karłowicach – Różance w styczniu 2017

Komentarze są wyłączone.