Nasze Osiedle „Wczoraj i Dzisiaj” – ulice Przybyszewskiego, Czajkowskiego i Koszarowa we Wrocławiu

Poznajecie to miejsce?
Ówczesne pola, późniejsze sady a obecnie miejsce dzieciństwa i życia setek mieszkańców naszych Karłowic.

 

Dominujący na starej fotografii jest obecny budynek Uniwersytetu Wrocławskiego. Budynek to dawne seminarium Duchowne Albertinum (Collegium Albertinum), wybudowane według projektu Antona Mokrossa. Budynek oddany i poświęcony 19 maja 1935r. został dedykowany św. Albertowi Wielkiemu (zm. 1280).

Wcześniej, w tym samym miejscu, znajdował się karłowicki pałac (Schloss), który często odnajdujemy na przedwojennych pocztówkach.

W seminarium Albertinum, przebywali alumni V i VI roku seminarium. W karłowickim Albertinum mieszkał rektor alumnatu, jego zastępca i ojciec duchowny. Regulamin w Albertinum był surowy. Klerycy mogli opuszczać kolegium wyłącznie w sutannie, ale nigdy osobno, tylko w dwójkę. Do domu rodzinnego wyjeżdżali rzadko i tylko w ważnych wypadkach. Uczyli się przedmiotów, których nie wykładano na uniwersytecie, a mianowicie teologii pastoralnej, sakramentologii, homiletyki, katechetyki, liturgiki i pedagogiki. Każdy z nich po święceniach musiał odbyć 6-tygodniowy kurs nauczycielski w Seminarium Nauczycielskim. Alumni, którzy nie znali języka polskiego, musieli go opanować w czasie pobytu w Albertinum.

Od drugiego roku II wojny Światowej seminarium zamieniono na szpital wojenny (Lazaret).

Po wojnie budynek został przejęty przez Uniwersytet Wrocławski. Teren campusu przy ulicy Przybyszewskiego zajmuje 4,1 ha. Znajdują i znajdowały się tam m.in.: Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Biochemii, Centrum Kultury Fizycznej, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Wydział Biotechnologii oraz komórki administracji centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1981 zakończono budowę, znajdującej się obecnie w kompleksie hali sportowej.