Miasto wstrzymało plany dotyczące przeznaczenia terenu przy Bezpiecznej na myjnię samochodową!

Dzięki protestowi mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka, w tym głównie działaniom komitetu społecznego, któremu przewodniczył Radny Osiedla Pan Przemysław Zankowski, Gmina Wrocław odstąpiła od planów sprzedaży omawianej nieruchomości, położonej przy ulicy Chorwackiej i Bezpiecznej, z przeznaczeniem na myjnię samochodową.
Jak czytamy z odpowiedzi udzielonej przez Departament Spraw Społecznych Miasta Wrocławia – „Istotne jest, aby docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości gminnej, stał się przedmiotem odrębnej szczegółowej analizy”.
Miasto planuje konsultować plany z Radą Osiedla Karłowice-Różanka.
Mamy nadzieję, że tym razem, Urząd Miejski postara się skutecznie skomunikować się z przedstawicielami Osiedla, aby uwzględnić lokalne opinie na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców co do planów zagospodarowania omawianej nieruchomości.

 

Na temat protestu pisaliśmy TUTAJ.

Odpowiedż na petycję w sprawie myjni samochodowej ulica bezpieczna wrocław