Zgłaszanie awarii drogowych do ZDIUM

ZDIUM:

„Przypominamy Wam często, że wszelkie awarie i nieprawidłowości w pasie drogowym można zgłaszać do naszego Dyspozytora. Co to w praktyce oznacza i jak wygląda praca dyspozytorów – to postaramy się przekazać Wam w tym wpisie 🙂
Służby dyspozytorskie przyjmują zgłoszenia całodobowo, 7 dni w tygodniu. Awarie można zgłaszać telefonicznie pod numerami: 71 376 00 22, 19501 lub mailowo: zgloszenia@zdium.wroc.pl. Praca dyspozytorów polega na przyjmowaniu zgłoszeń i przekazywaniu ich odpowiednim pracownikom lub firmom pracującym na nasze zlecenie. Nie odpowiadają na maile (wiadomość z numerem zgłoszenia wysyłana jest przez system automatycznie) i nie tłumaczą, czemu podjęte zostały takie, a nie inne działania w sprawie podanej w zgłoszeniu. Mogą jedynie udzielić krótkiej informacji telefonicznej o tym, komu została przydzielona sprawa, jeśli dzwoniący poda numer zgłoszenia. Codziennie do dyspozytorów wpływa kilkadziesiąt zgłoszeń i szczegółowe informowanie na temat każdego z nich nie byłoby możliwe. Prosimy, miejcie to na uwadze 🙂

Teraz czas na część dotyczącą samych zgłoszeń.
Przede wszystkim przyjmujemy zgłoszenia dotyczące tylko dróg publicznych lub wewnętrznych pod zarządem ZDIUM. Drogami znajdującymi się na terenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zajmują się właściciele.

Czego mogą dotyczyć zgłoszenia?
– ubytków w nawierzchniach jezdni, chodników, dróg rowerowych;
– uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej (pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego, słupów itp.);
– braków pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach;
– awarii sygnalizacji świetlnej;
– awarii oświetlenia ulicznego;
– uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, ławek itp.;
– braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
– innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).”

 

Źródło: https://www.facebook.com/zdium/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf