KUŹNIA PROJEKTÓW II. Konkurs na inicjatywy lokalne Karłowice-Różanka 2017 w CK AGORA

KUŹNIA PROJEKTÓW II, to kontynuacja realizowanego w 2016 roku konkursu na najciekawsze projekty kulturalne na rzecz osiedla Karłowice – Różanka.

Spośród zgłoszonych projektów, 3 inicjatywy zostaną sfinansowane kwotą 3.500 zł brutto i zrealizowane przy wsparciu CK Agora od 31 lipca do 31 października 2017 roku.

Projekt jest adresowany do lokalnych mieszkańców oraz animatorów kultury działających na naszym osiedlu, którzy chcą realizować własna inicjatywę kulturalną, ale brakuje im środków finansowych, infrastruktury  lub wsparcia merytorycznego.

Do projektu można zgłaszać się indywidualnie (każdy kto ukończył 16 rok życia) lub jako grupa nieformalna. Własny projekt należy opisać wypełniając formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie CK Agora).

Harmonogram:
  • do 17 maja – przyjmujemy zgłoszenia
  • do 19 maja – oceniamy formalnie zgłoszone inicjatywy
  • do 31 maja – oceniamy merytorycznie zgłoszone inicjatywy, spośród których wyłonimy dwie najlepsze
  • od 9 do 25 czerwca – społeczność lokalna Karłowice – Różanka wybiera jedną najciekawszą inicjatywę
  • od 31 lipca do 31 października – realizujemy projekty
Jakie projekty chcemy wspierać:

– odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności
– nowatorskie, stosujące oryginalne i ciekawe metody oraz narzędzia pracy
– zawierające wkład społeczny i opierające się na partycypacji
– międzypokoleniowe, angażujące jak największą ilość mieszkańców naszego osiedla
– posiadające spójny plan techniczno-organizacyjny oraz harmonogram

Regulamin projektu na stronie CK Agora

Koordynatorem projektu i osobą, z którą można się konsultować przed złożeniem wniosku jest Anna Borowska: tel.: 71 325 14 83 w.106, e-mail: anna.borowska@ckagora.pl

Wszystkie informacje o projekcie, cały regulamin oraz kartę zgłoszeń można znaleźć tutaj: http://www.ckagora.pl/kuznia-projektow-ii-konkurs-na-inicjatywy-lokalne-karlowice-rozanka-2017/ oraz na fb na wydarzeniu Kuźnia Projektów.