Gdzie i jak głosujemy w wyborach do Rady Osiedla Karłowice-Różanka 2017

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 8.00 do 20.00.
lokale wyborcze01
Siedziby lokali i numery okręgów w wyborach do Rady Osiedla Karłowice-Różanka 2017r.
Zasady głosowania
Głosuje się stawiając znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwisk kandydatów. Liczba postawionych na karcie do głosowania znaków „X” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym. 
Okręg 1 – 4 mandaty.
Okręg 2 – 3 mandaty.
Okręg 3 – 4 mandaty.
Okręg 4 – 5 mandatów.
Okręg 5 – 5 mandatów.

 

Żeby móc zagłosować, należy obwodowej komisji wyborczej okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

 

rect4176