Konsultacje społeczne dla nowego Studium Wrocławia – w CK Agora 20.04.2017 g. 17:00

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tym wydarzeniu! Studium Wrocławia to istotny element mający na celu kształtowanie polityki rozwoju Wrocławia.

Konsultacje społeczne to moment w którym mamy możliwość zapoznania się z planami i wyrażenia naszych opinii!

Na spotkaniu powinni być wszyscy mieszkańcy naszego Osiedla, którzy chcą uczestniczyć w tak ważnych dla nas działaniach.

Jak podaje www.wroclaw.pl:
„Zaangażuj się w tworzenie nowego Studium Wrocławia
Spotkamy się z Wami w 10 wybranych miejscach konsultacyjnych, rozmieszczonych w różnych częściach Wrocławia. Zaproponowaliśmy podział całego miasta na obszary konsultacyjne przypisane danym punktom konsultacyjnym, gdzie w sposób szczególny będziemy rozmawiać o Waszej okolicy oraz miejscu zamieszkania. Przedstawiony podział jest jedynie propozycją – zapraszamy przede wszystkim do najwygodniejszych dla Was miejsc.
Odbędą się one zarówno w formie lokalnych, osiedlowych spotkań, jak i forów dyskusyjnych w centrum miasta, a w dalszej części prac nad projektem Studium planujemy również dyskusje publiczne w trakcie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.
PRZYJEŻDŻAMY DO WAS – LOKALNE SPOTKANIA
Rozpoczynamy cyklem 10 wyjazdowych spotkań, podczas których zaprezentujemy rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dotyczące waszej okolicy. Wspólnie przedyskutujemy interesujące was tematy i chętnie wysłuchamy wszelkich sugestii.”

Źródło: http://zaplanuj.wroclaw.pl/