860 000 zł na budowę nawierzchni ulicy Zawalnej w II kwartale 2018 roku!

Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ogłosił w Planach Postępowań Publicznych na 2018 rok, że przeznacza 860 000 złotych na budowę nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Zawalnej we Wrocławiu.
Mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę i zrealizować tę oczekiwaną od wielu lat inwestycję oraz że terminy prac pozwolą mieszkańcom na korzystanie z nowej nawierzchni jeszcze w tym dziesięcioleciu!