Jak ma wyglądać północny Wrocław – burzliwa debata na temat nowego Studium Wrocławia w CK Agora

 

W dniu 20.04.2017r. odbyła się bardzo burzliwa debata na temat projektu nowego Studium Wrocławia w trakcie Wyjazdowego Spotkania Lokalnego, zorganizowanego przez Biuro Rozwoju Wrocławia (BRW) w Centrum Kultury Agora. W spotkaniu uczestniczyli m.in. mieszkańcy Osobowic, Lipy Piotrowskiej, Polanowic, Różanki, Polanki, Karłowic i Mirowca.

IMG_5164

Wrocławianie stawili się bardzo licznie (ku zaskoczeniu organizatorów) i wymusili na osobach prezentujących ideę studium przejście, po kilku ogólnych slajdach, do meritum tematu.

Należy podkreślić, że mieszkańcy północnych osiedli Wrocławia złożyli olbrzymią liczbę wniosków do projektu Studium i w związku z tym przybyli na spotkanie. W czasie spotkanie chcieli uzyskać konkretne wyjaśnienia dotyczące przyczyn odrzucenia części wniosków lub przyjęcia ich jedynie we fragmencie.

Przedstawiciele Biura Rozwoju Wrocławia podkreślili bardzo wysoką jakość i profesjonalność złożonych wniosków dotyczących osiedla Karłowice – Rożanka – najlepszych w skali całego Wrocławia,opracowanych przez Panią Katarzynę Cincio-Gajewską.

Niestety czas od ogłoszenia treści projektu Studium i informacji o zorganizowanym spotkaniu był ekstremalnie krótki – 1 dzień. Jak się również okazało, wielu mieszkańców nie zdążyło otrzymać odpowiedzi na złożone wnioski, w związku z tym nie mogli mieć uwag do zajętego przez Miasto stanowiska w danej sprawie.

Z uwagi na ilość poruszanych spraw, Pan Dyrektor Bartłomiej Świerczewski z Biura Partycypacji Społecznej zobowiązał się do zorganizowania dodatkowych konsultacji dla mieszkańców północnego Wrocławia.

IMG_5180Mieszkańcy podkreślali, że uważają iż północna część naszego miasta jest zaniedbana przez Magistrat i domagali się zwrócenia szczególnej uwagi przez BRW na te dzielnice.

Mapka studium infrastruktura ul ObornickaNajbardziej gorącym punktem spotkania była dyskusja na temat planowanej, przez prywatnego inwestora firmę Fortum, elektrowni wielopaliwowej (czyli de facto spalarni odpadów) na działce przy ulicy Obornickiej 195 oraz stanowiska BRW w tej sprawie i zawartych w Studium Wrocławia planów dla tej działki.

studium_wroclawia_projekt_2017 strona 263Mieszkańcy otrzymali wiele zapewnień, że Miasto nie planuje spalarni, a jednocześnie nie otrzymali przekonujących argumentów, dlaczego ma tam powstać jakakolwiek elektrociepłownia. Niepokojący jest również fakt, że w projektowanym studium nadal ujęta jest elektrociepłownia mogąca współspalać paliwa biogazowe i biomasę. Osiedle Różanka nie posiada naturalnych źródeł tych paliw, a więc musiałyby one zostać dostarczone i lub wytworzone na miejscu, co wzbudziło w mieszkańcach szczególny niepokój. Tym bardziej, że jako jeden z argumentów za elektrociepłownią została podniesiona przez pracowników BRW konieczność ograniczania emisji CO2 ze spalania węgla, gdy jak wiadomo spalanie biomasy emituje znacznie więcej CO2.

Uczestniczący w spotkaniu, członkowie Komitetu Społecznego NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów”, złożyli wniosek do Studium o całkowite usunięcie ze Studium planowanej elektrociepłowni.IMG_5178

Mieszkańcy ulicy Kamieńskiego poruszyli temat obszaru przewidzianego pod inwestycje przemysłowe, na którym obecnie znajduje się nielegalne koczowisko. Degradacja tego terenu wynika z pewnością z błędu, popełnionego przez Urząd Miasta, a brak decyzji zagospodarowania i stosownych inwestycji znacznie przedłuża w czasie problemy mieszkańców wynikające z tego bardzo uciążliwego sąsiedztwa. Studium z pewnością nie jest miejscem na rozwiązanie tego problemu, ale obecność mieszkańców wskazuje na istniejący problem.

Kolejnym, poruszonym tematem był problem związany z korkami na ulicy Bałtyckiej i Boya-Żeleńskiego. Jest to również temat związany z komunikacją i istniejącymi rozwiązaniami.

Tematami z poza naszego osiedla były, m.in. tematy związane z brakiem ciągłości planowania ścieżek rowerowych na osiedlach, lokalizacją stacji kolejowej w okolicy Lipy Piotrowskiej, itd.
Tematem, niepokojącym mieszkańców nowych wielorodzinnych budynków na Kleczkowie jest znajdujący się w Studium łącznik pomiędzy ulicą Długą a Reymonta, przebiegający przez obecny Port Miejski.

Należy podkreślić, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne i tylko w ten sposób Mieszkańcy mogą przekazać swoją wiedzę, doświadczenie i najlepszą wiedzę na temat osiedli pracownikom BRW, którzy nie są w stanie pogłębić swojej wiedzy bez bezpośredniej styczności z osiedlem.

Wszystkich zainteresowanych Studium i kolejnymi spotkaniami odsyłamy na stronę BRW zaplanuj.wroclaw.pl

IMG_5151

 

 

 

Jedna myśl na temat “Jak ma wyglądać północny Wrocław – burzliwa debata na temat nowego Studium Wrocławia w CK Agora

  • 21 kwietnia 2017 o 21:27
    Permalink

    takie to mamy władze, na południu aquapark a na północy spalarnia śmieci – zrównoważony rozwój. Szkoda tylko że na północy miasta mieszka więcej rdzennych wrocławian, którzy płacą podatki na utrzymanie miasta od pokoleń.

Komentarze są wyłączone.