Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy na Placu Piłsudskiego, ul. Micińskiego i ul. Dygasińskiego!

7 sierpnia  2017 roku rozpoczną się prace związane z przebudową sieci wodociągowej i przyłączy na Placu Piłsudskiego, ulicy Micińskiego i ulicy Dygasińskiego!
Planowany okres prac – 4 miesiące.
Zakres robót będzie  obejmować  wymianę starej sieci wodociągowej wraz z przyłączami znajdującymi się w pomieszczeniach technicznych piwnic.
Każdorazowo podczas planowanych wyłączeń wody, mają być rozwieszane przez wykonawcę, informacje na tablicach ogłoszeń lub drzwiach wejściowych do budynków.
Więcej informacji można uzyskać u wykonawcy robót lub inwestora tj. MPWiK.
Wykonawca robót:

Robert Tomasik

tel. 509 417 420

mail robert.tomasik@tom-instal.com

TOM-INSTAL sp. z o.o.

http://tom-instal.com/

mail: biuro@tom-instal.com ; tel. 71 345 69 47

Gimnazjalna 6, 51-170 Wrocław

REGON 022481206 NIP 8952034105 KRS 0000523956

pismoIMG_20170803_091155 (003)IMG_20170803_091217 (003)